Spurgeon

7 Denk aan uw voorgangers, die het woord van God aan u hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt.
8 Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid! (Uit Hebr. 13)

Charles Haddon Spurgeon

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) was een Engelse baptistenpredikant in de puriteinse traditie in het 19e-eeuwse Engeland. Hij wordt wel de ‘prins der predikers’ genoemd.

Gedeelte uit een preek van Charles Spurgeon:

Zonder Hem (de Heilige Geest) kunnen we niets doen, maar door Zijn almachtige kracht kunnen de zeldzaamste resultaten worden bereikt. Alles hangt ervan af of Hij Zijn macht openbaart of verbergt. Zien wij altijd naar Hem op, zowel voor ons innerlijk leven als voor onze uiterlijke, zichtbare dienst, met de eerbiedige afhankelijkheid die ons past?
Lopen wij Hem niet te dikwijls vooruit, voordat Hij ons roept, en gaan wij niet onafhankelijk van Zijn hulp te werk?
Laten wij ons op deze dag verootmoedigen vanwege onze onachtzaamheid in het verleden en thans smeken dat de dauw van de hemel op ons mag blijven, de heilige olie ons mag zalven, het hemelse vuur in ons mag gloeien. De Heilige Geest is niet voor een bepaalde tijd gegeven, naar Hij blijft bij de heiligen. Wij moeten Hem slechts op de juiste wijze zoeken, dan zal Hij door ons gevonden worden.

Spurgeon geciteerd:

Sola scriptura betekent voor de gemeente onder het Woord geen nuda scriptura (de naakte Schrift). Dat laatste betekent dat je de Schrift leest los van de gemeenschap met de Kerk van alle tijden en plaatsen. Dat is een hoogmoedig standpunt. Spurgeon heeft eens snedig opgemerkt dat zij die heel veel waarde toekennen aan wat de Heilige Geest hen heeft geleerd, even weinig betekenis plegen toe te kennen aan wat de Heilige Geest anderen heeft geleerd.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s