Altijd weer goed luisteren naar de Waarheid…

(…) Jezus antwoordde. ‘Als u mij zou kennen zou u mijn Vader ook kennen.’
(…) Jezus zei: ‘Wanneer u bij mijn Woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen.
32 U zult de Waarheid kennen, en de Waarheid zal u bevrijden.’
(Uit Johannes 8)

45 Maar mij gelooft u niet, want ik spreek de Waarheid. 46 Kan een van u mij van zonde beschuldigen? Als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u me dan niet? 47 Wie van God is, luistert naar de woorden van God. U luistert niet, omdat u niet van God bent.’

48 De Joden riepen: ‘Zeggen we soms ten onrechte dat u een Samaritaan bent, en dat u bezeten bent?’ 49 ‘Ik ben niet bezeten,’ zei Jezus. ‘Ik eer mijn Vader, maar u eert mij niet. 50 Ik ben niet uit op eigen eer; iemand anders is uit op mijn eer en hij zal oordelen. 51 Waarachtig, ik verzeker u: als iemand mijn woord bewaart zal hij de dood nooit zien.’

52 Toen zeiden de Joden: ‘Nu weten we zeker dat u bezeten bent! Abraham is gestorven, en de profeten ook, en u zegt: “Wie mijn woord bewaart zal de dood nooit proeven”! 53 Bent u soms meer dan onze vader Abraham, die gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Wie denkt u wel dat u bent?’

54 Jezus antwoordde: ‘Wanneer ik mezelf zou eren, zou mijn eer niets betekenen, maar het is de Vader die mij eert, de Vader van wie u zegt dat hij onze God is, 55 hoewel u hem niet kent. Ik ken Hem. Als ik zou zeggen dat ik hem niet ken, zou ik een leugenaar zijn, net als u. Maar ik ken hem wel, en ik bewaar Zijn Woord. 56 Abraham, uw vader, verheugde zich op mijn komst, en toen hij die meemaakte was hij blij.’

57 De Joden zeiden: ‘U bent nog geen vijftig en u zou Abraham gezien hebben?’ 58 ‘Waarachtig, ik verzeker u,’ antwoordde Jezus, ‘van voordat Abraham er was, ben ik. 59 Toen raapten ze stenen op om naar hem te gooien…

***

(…) 17 Heilig hen dan door de Waarheid. Uw Woord is de Waarheid.
18 Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden.
9 Ik heb mij geheiligd omwille van hen,
zo zullen ook zij door de Waarheid geheiligd zijn
.

(…) 26 Ik heb hun uw Naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen,
zodat de Liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’
(Uit Johannes 17)

 Luther Lutherroos Afbeelding Prot NL

De Lutherroos
Bron: zie Merkteken van zijn theologie