De onuitroeibare mythe: Calvijn als tiranniek regent te Genève…

(…) Voor Calvijn was alle wijsheid in de Bijbel te vinden. Hij meende dat ook eenvoudige gelovigen die wijsheid tot zich kunnen nemen en zelfs in opstand mogen komen tegen een overheid die onjuist handelt. Maar in de praktijk toonde Calvijn zich allerminst een democraat. Van Genève, waar hij zich in 1536 als stadspredikant vestigde, maakte hij een heuse kerk-staat. Dissidenten werden verbannen of belandden op de brandstapel…
Nadat hij op tirannieke wijze in eigen huis orde op zaken had gesteld, deed Calvijn veel moeite om de idealen van de Reformatie in de rest van Europa te verspreiden. Onvermoeibaar bleef hij schrijven. Zijn oeuvre omvat 59 kloeke delen. Van belang was ook de Geneefse Academie, die veel buitenlandse studenten trok. Vijf jaar na de oprichting van dit instituut in 1559 bezweek Johannes Calvijn op 55-jarige leeftijd aan alle inspanningen. [Einde citaat 1]

(…) Voor Calvijn was het proces tegen Servet een kritisch gebeuren, hij zag zich al voor een tweede maal verbannen… Er was in Genève een groep libertijnen die Calvijn niet welgezind was. Deze partij zag in Servet de geschikte persoon om van die Fransman af te komen. Zij gaven daarom Servet het advies Calvijn niet te ontzien en hem zo hard mogelijk aan te vallen, men stuurde aan op een conflict…
[Einde citaat 2]

Bron 1: Artikel “In de ban van Maarten Luther”, Elsevier (via Blendle)
Bron 2: Digibron-artikel “De kwestie tussen Calvijn en Michael Servet”
Bron afbeelding: Rolexencyclopedie.

portret-joh-calvijn-rolexencyclopedie