Hemelvaart – Jezus Christus niet eerder ons zo nabij…

(…) 9 en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte van Zijn macht, 20 die Hij heeft gewerkt in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan Zijn rechterhand in de hemelse gewesten, 21 boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. 22 En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, 23 die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt. (Uit Efeziërs 1)

(…) Wij moeten vandaag over het opvaren van de Heere Christus naar de hemel spreken. In de eerste plaats: het is gemakkelijk gezegd en begrepen dat de Heere naar de hemel is opgevaren en daar zit aan de rechterhand van God (1). Het zijn echter dode woorden die de mond en het verstand napraat, tenminste als zij niet met het hart verstaan en begrepen worden. Daarom moet men Christus’ opvaren naar de hemel en Zijn zitten aan de rechterhand van God als een werkzame en krachtige daad zien, die zonder ophouden doorgaat.

Men mag niet denken dat Hij opgevaren is en daarboven zit om ons hier beneden te laten regeren. Maar daarom is Hij opgevaren, omdat Hij daar het meeste kan doen en het beste kan regeren. Want als Hij voor de mensen zichtbaar op aarde was gebleven, dan zou Hij zoveel niet hebben kunnen doen. Dan zouden immers al de Zijnen niet dicht bij Hem geweest zijn en Hem ook niet allen hebben kunnen horen. Daarom doet Hij het op deze manier: dat Hij met hen allen te doen heeft en hen allen regeert, dat Hij tot allen preekt en zij Hem allen horen. Zo alleen kan Hij bij allen tegelijk zijn.

Pas er dus voor op dat u niet denkt dat Hij nu ver bij ons is weggegaan. U moet juist het omgekeerde denken: toen Hij op aarde was, was Hij ver bij ons vandaan, maar nu is Hij dicht bij ons. Hoe dat toegaat, kan het verstand niet begrijpen. Daarom is het een artikel van het geloof. Men moet hier de ogen sluiten en het verstand niet volgen. Dit artikel kan alleen door het geloof worden verstaan. Want hoe kan het verstand begrijpen dat in de hemel een Mens is als wij, Die ons en alle mensen ziet en alle harten kent en aan allen het geloof en de Heilige Geest geeft. Bovendien dat Hij daarboven in de hemel zit en toch bij ons en in ons is en ons regeert?

(1) En nadat de Heere met hen gesproken had, werd Hij opgenomen tot in de hemel, en is gezeten aan de rechterhand van God’ (Markus 16:19, weergave DB 1545).

20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. (Uit Galaten 2)

Maarten Luther: Predigten des Jahres 1523, Sermon am Himmelfahrtstage (14. Mai), vgl. WA 12, 562, 12 32
Bron:  www.maartenluther.com