Categorie archief: Geen categorie

Wel contact niet verbonden met elkaar?

‘Want hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u, en ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is.‘ (Uit Kolossenzen 2 vers 5) … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Calvinist ‘in hart en nieren’?

‘Want al hadt gij tienduizend leermeesters in Christus, zo hebt gij toch niet vele vaders; want in Christus Jezus heb ik u door het Evangelie geteeld.‘ * (Uit 1 Korintiërs 4 vers 15) Geciteerd 1: Ds. Baan (…) stelde dat … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Over God eren in onze samenkomsten…

‘Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.‘ (Uit Matteüs 20 de verzen 20-28) ‘De eer van God is dat we Zijn … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Tussen Pasen en Pinksteren en (kort) daarna…

Kunnen/durven wij christenen nog met ‘lege handen’ staan… Toen de Here Jezus was opgestaan heeft Hij niet lang voordat Hij voor hun ogen zou worden omhooggeheven gezegd: Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt zullen jullie kracht ontvangen en … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Een beeld van de Christelijke Kerk…

‘De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets.‘(Psalm 23 : 1) Van dr. Maarten Luther (1536)Op een avond na gebed aan de eettafel uiteengezet. Psalm 23 (24) ‘U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, u zalft … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

‘Apostolische wijsheid en geduld’ versus ‘dwepers en drijvers’… (slot)

Synode van Dordt en de intellectuele hoogmoed van het ontluikende humanisme… Geciteerd: In 1618 reisden drie Bremer hoogleraren naar de Nationale Synode van Dordrecht, die een internationaal karakter droeg. Het stadbestuur van Bremen was vanuit Den Haag verzocht om „drie … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Aan tafel en aan de maaltijd genodigd…

‘De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets.‘(Psalm 23 : 1) Van dr. Maarten Luther (1536)Op een avond na gebed aan de eettafel uiteengezet. Psalm 23 (22+23) ‘Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.‘(Psalm 23 vers 4) Geciteerd 1: … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

‘Oh, dat elite-denken dat in ons allen zit!’

‘Want er is maar één God, en maar één Bemiddelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus, Die Zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd.‘ (Uit 1 Timoteüs 2 de verzen 5-6) … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Het belijden van de Kerk in Zondag 10…

‘Welker zijn de vaders, en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat, Dewelke is God boven alles te prijzen in der eeuwigheid. Amen.‘ (Uit Romeinen 9 : 1-5 vers 5) Geciteerd: Als ik zou geloven dat alleen Zijn menselijke … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Over schuld(gevoel) en je verzoend weten…

‘Want u bent tot vrijheid geroepen‘ (Uit/naar Galaten 5 : 13) Geciteerd: Dat de ethiek toch weer opveert, in jonge generaties, zegt iets over wie de mens is. Niet alleen eindeloos schuldbewust (1), maar ook gezegend met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen