Categorie archief: Geen categorie

Het Onze Vader bestaat niet uit smeekbedes…

maar het zijn instemmende en toestemmende ‘belijdeniswoorden’… ‘Uw Naam worde geheiligd‘… Opgemerkt: In Romeinen 3 vers 7 vinden we een opstapje: ‘Maar wanneer door mijn (onze) onbetrouwbaarheid Gods trouw alleen maar toeneemt en daardoor ook Zijn eer, waarom wordt ik … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Het ‘Onze Vader’, maar dan anders…

Geciteerd: Het Nationaal Gebed, zaterdagavond tijdens een liveprogramma uitgesproken, wil een eigentijdse variant zijn op het Onze Vader. ‘Onze Vader in de hemel’, zo willen we roepen,Maar onze blik naar boven is vertroebeld.’> Opgemerkt: Dat is niet juist, Jezus heeft … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Godfried Bomans: ‘Een volk van theologen…’

Geciteerd: Ik wil u ook iets over het Nederlandse volkskarakter vertellen. Wat zijn wij Nederlanders eigenlijk voor mensen. Het woord Nederlander zegt het al, alles bij ons is vlak. En zelfs de zee maakt hierop geen uitzondering. Hoe gevaarlijk deze … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Godfried Bomans: ‘Wij zijn een volk van juristen…’

Het recht op een eigen voor- en achtertuintje… Geciteerd: (…) Wij zijn een volk van individualisten. Het gerucht gaat dat wij van alle landen het dichtst bevolkt zijn, maar dat lijkt maar zo. De zaak is dat wij allemaal in … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Dan gaat de kramp eraf…

‘We zijn niet zo overmoedig ons te vergelijken met degenen die zichzelf zo aanprijzen, laat staan ons aan hen gelijk stellen. Zij tonen hoe dom ze zijn door zichzelf (oud of jong) tot maatstaf en norm te nemen. Wij daarentegen … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

De rechtvaardiging bij Luther en Calvijn…

‘Het is God die door Christus de wereld met Zich heeft verzoend: Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft Hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd.‘ (Uit 2 Korintiërs 5 de vers 19) Geciteerd 1: Vijf … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

De stoere en de bedeesde Maarten Luther…

‘Als er iemand zwak is, dan ben ik het wel: gaan anderen onder verleidingen gebukt – ik word ter door verteerd. Als ik mij dan toch op iets moet laten voorstaan, doe ik het op mijn zwakheid‘ (woorden van de … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Gods water over Gods akker laten lopen…*

‘alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt endat volbrengen, waartoe Ik het zend.‘ (Uit Jesaja 55 vers 11) ‘Wat is Apollos eigenlijk? … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Zuivere harten…

‘Toeziende dat niemand verachtere van de genade Gods…’ (Uit Hebreeën 12 uit het 15e vers) Geciteerd: Verachtering in de genade heeft een prijs. Daarom zijn verootmoediging en gebed meer dan gepast. Vooralsnog wil het niet zo vlotten met een gezamenlijke … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Uitdaging of opdracht?

‘Jullie hebben gehoord dat gezegd werd”: “Je moet je naaste liefhebben en je vijanden haten. En Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dán zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen