Categorie archief: Geen categorie

Licht is gezaaid voor de rechtvaardigen…

‘Licht is gezaaid voor de rechtvaardigen, vreugde voor de oprechten van hart.‘ (Psalm 97 : 11) Iets niet goed gedaan? Geciteerd 1:  Vervolgens denk ik: hoe is het mogelijk dat 2000 jaar christelijk geloof blijkbaar faalt in het bereiken van … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Geen andere Naam…

‘Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus, de Heere; en dat wij uw dienaars zijn om Jezus’ wil.‘ (2 Korintiërs 4 : 5) Citaat: De godzalige mensen hebben op aarde niets kostbaarders dan de Naam van de Heere. Die … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Weet gij het niet, hebt u het niet gehoord? – I

(…) 21 Eerst was u van Hem vervreemd en was u Hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, 22 maar nu heeft Hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Rabboeni, dat ik ziende worde!

“Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe.” (Psalm 119 : 18a). Ik zal de ogen van mijn zinnen sluiten als ik wil zien wat God mij toont. God maakt mij blind als hij mij zijn Woord wil laten zien. Blinden maakt hij … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Steunpilaren of ‘voormannen’?

(…) 14 Toen ik zag dat ze niet de rechte weg naar het ware evangelie bewandelden, zei ik tegen Petrus, in aanwezigheid van iedereen… (Uit Galaten 2) ‘Zoals uit alle evangelieteksten blijkt’ ? Geciteerd 1: (…) Wanneer Christus tegen Petrus zegt: … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Inmiddels van z’n verslaving af…

(…) 19 Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degenen spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen (=een medemens niet veroordelen) opgelegd en staat de hele wereld schuldig … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Geloof dat God deugt… (II)

‘Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil van mijn Vader, Die in de hemelen is.‘ (Matteüs 7 : 21) Citaat 1: Op basis van recente en oudere … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

DWDD : onze authenticiteit en nieuwe collectiviteit…

(…) 24 En een zekere Jood, genaamd Apollos, geboortig uit Alexandrië, een geleerd man, doorkneed in de Schriften, kwam te Efeze. 25 Deze was ingelicht omtrent de weg des Heren en, vurig van geest, sprak en leerde hij nauwkeurig hetgeen … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Bewonderend gekir tijdens een doopdienst…

(…) 27 Johannes antwoordde: ‘Een mens kan alleen ontvangen (aannemen) wat hem door (uit) de hemel gegeven wordt. 28 Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: “Ik ben de Messias niet, maar ik ben voor Hem uit gezonden.” … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Waarmee stellen wij ons (verschrikte?) geweten gerust?

(…) 6 HEER, hoog als de hemel is Uw ​liefde, tot in de wolken reikt Uw trouw, 7 Uw ​gerechtigheid​ is als de machtige bergen, Uw ​rechtvaardigheid​ als de wijde oceaan: U, HEER, bent de Redder van mens en dier. … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen