Categorie archief: Geen categorie

Het belijden van de Kerk in Zondag 10…

‘Welker zijn de vaders, en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat, Dewelke is God boven alles te prijzen in der eeuwigheid. Amen.‘ (Uit Romeinen 9 : 1-5 vers 5) Geciteerd: Als ik zou geloven dat alleen Zijn menselijke … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Over schuld(gevoel) en je verzoend weten…

‘Want u bent tot vrijheid geroepen‘ (Uit/naar Galaten 5 : 13) Geciteerd: Dat de ethiek toch weer opveert, in jonge generaties, zegt iets over wie de mens is. Niet alleen eindeloos schuldbewust (1), maar ook gezegend met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Met vrees en beven…

‘En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.‘ (Filippenzen 4 : 7) Ervaring die alleen via het geloof ons toevalt Geciteerd 1: Bij deze vrede van God moeten … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Licht is gezaaid voor de rechtvaardigen…

‘Licht is gezaaid voor de rechtvaardigen, vreugde voor de oprechten van hart.‘ (Psalm 97 : 11) Iets niet goed gedaan? Geciteerd 1:  Vervolgens denk ik: hoe is het mogelijk dat 2000 jaar christelijk geloof blijkbaar faalt in het bereiken van … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Geen andere Naam…

‘Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus, de Heere; en dat wij uw dienaars zijn om Jezus’ wil.‘ (2 Korintiërs 4 : 5) Citaat: De godzalige mensen hebben op aarde niets kostbaarders dan de Naam van de Heere. Die … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Weet gij het niet, hebt u het niet gehoord? – I

(…) 21 Eerst was u van Hem vervreemd en was u Hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, 22 maar nu heeft Hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Rabboeni, dat ik ziende worde!

“Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe.” (Psalm 119 : 18a). Ik zal de ogen van mijn zinnen sluiten als ik wil zien wat God mij toont. God maakt mij blind als hij mij zijn Woord wil laten zien. Blinden maakt hij … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Steunpilaren of ‘voormannen’?

(…) 14 Toen ik zag dat ze niet de rechte weg naar het ware evangelie bewandelden, zei ik tegen Petrus, in aanwezigheid van iedereen… (Uit Galaten 2) ‘Zoals uit alle evangelieteksten blijkt’ ? Geciteerd 1: (…) Wanneer Christus tegen Petrus zegt: … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Inmiddels van z’n verslaving af…

(…) 19 Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degenen spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen (=een medemens niet veroordelen) opgelegd en staat de hele wereld schuldig … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Geloof dat God deugt… (II)

‘Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil van mijn Vader, Die in de hemelen is.‘ (Matteüs 7 : 21) Citaat 1: Op basis van recente en oudere … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen