Categorie archief: Geen categorie

Weten van genade te leven…

(…) 2 Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van ​Christus​ na. 3 Wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. 4 Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij misschien iets om trots … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Zalig de zachtmoedigen…

(…) 1 Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Gebod met een belofte… (II)

(…) 18 Hierna zei ​Jeremia​ tegen de Rechabieten: ‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Jullie hebben alle geboden van je (voor)vader Jonadab nageleefd,  jullie zijn hem in alles gehoorzaam geweest. 19 Daarom – dit … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Die ‘eenvoudigen’ wijsheid leert…

(…) 32 Hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam ​Petrus​ hem apart en begon Hem fel terecht te wijzen. (Uit Markus 8) (…) 9 Voorwaar, Ik zeg u: Overal waar dit ​Evangelie​ gepredikt zal worden in heel de wereld, … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Jezus waarschuwingen tegen toneelspel…

Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden; want dan hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is. En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

‘Jullie zullen weten dat ik de HEER ben’…

1 De HEER richtte zich tot mij: 2 ‘Mensenkind, dit is wat God, de HEER, zegt over het land van Israël: Het einde komt, het komt van alle kanten over je. 3 Nu is voor jou (1) het einde aangebroken, … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Rein van ieders bloed…

(…) 15 Ik* heb u hier en daar nogal vrijmoedig geschreven, maar alleen om u te herinneren aan wat u al weet. (*Paulus in Romeinen 15) (1) “In de Naam van God hebben wij ons voorgenomen de brief van Paulus … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen