Categorie archief: Geen categorie

De klimaat crisis: Nood breekt wetten?

‘In de ark werden slechts enkele mensen, acht in totaal, van de watervloed gered.‘ (Uit 1 Petrus 3 uit vers 20) Geciteerd 1: Waar het uiteindelijk om gaat, is een inschatting van de urgentie. Dat inzicht mis ik in genoemd … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Over homogenezing gesproken…

‘Dit is de drinkbeker, het nieuwe testament in Mijn bloed, dat voor jullie vergoten wordt.‘ (Uit Lukas 22 vers 20) Geciteerd: Zij die hun zwakheid voelen en er graag van verlost zouden worden en naar hulp verlangen (1), moeten het … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Abraham ‘aartsvader van de zelfopoffering’?

‘Van Abraham wordt gezegd: “Hij vertrouwde op God, en dat werd hem als daad van gerechtigheid toegerekend.” Jullie zien dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn.‘ (Uit Galaten 3 de verzen 6-7) Geciteerd: In veel vormen van loslaten … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Een levende en tot ons sprekende God…

Na de woorden van God tot Job (zie Job 38-41) antwoordde Job: ‘Ik weet dat niets buiten Uw macht ligt en geen enkel plan voor U onuitvoerbaar is. Wie was ik dat ik, door mijn onverstand, Uw besluit wilde toedekken? … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Waarom we de lijdelijke gerechtigheid omhelzen…

‘Voor de koorleider. Een Psalm van David’ (…) ‘Wanneer het volk bijeen is, spreek ik over de blijde boodschap van Uw gerechtigheid‘ (Uit Psalm 40 het opschrift en vers 10) Geciteerd: Wanneer de lijdelijke [passieve] gerechtigheid van het geloof, ook … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Heilzame gedachten en woorden…

‘De een zal zeggen: “Ik hoor bij de HEER”, de ander zal Jakobs naam gebruiken, een derde schrijft op Zijn hand: ‘Van de HEER” en tooit zich met de naam van Israël.” (Uit Jesaja 44 vers 5) Geciteerd 1: We … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

‘Wat bij de mensen in hoog aanzien staat…’

‘… Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat in de synagogen voorgelezen.’ (Uit Handelingen 15 vers 21) Geciteerd 1: Hoe heeft het spreken van Paulus te maken met de … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Deed Paulus iets heel nieuws?

‘Maar het blijve: God waarachtig en ieder mens leugenachtig, gelijk geschreven staat: Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden, en overwint in Uw rechtsgedingen.’ (Uit Romeinen 3 uit vers 4) Geciteerd 1: ‘Ik was altijd al in gesprek met mensen … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Onze Herder maar ook Zijn schapen tekort gedaan…

”Ik heb gedwaald als een verloren schaap; zoek Uw dienaar, want Uw geboden heb ik niet vergeten.‘ (Uit Psalm 119 vers 176) Geciteerd 1: Wie onder Gods recht klein geworden is, wordt door de Herder opgezocht. ‘Alle tollenaars en zondaars … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Over thuiswonen gesproken…

‘Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem.’ (Uit Lukas 15 uit de verzen 11-32 uit het 20e vers) Geciteerd 1: Jongeren … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen