Categorie archief: Geen categorie

‘Leren om met Zijn liefde lief te hebben’…

“Zij zullen opzien naar Hem die zij doorstoken hebben” (Johannes 19 vers 37) Geciteerd 1: Zoals eerder vermeld stellen christelijke commentatoren op Zacharia 12 : 10 schijnbaar unaniem dat de Joden aan het einde der dagen hun immense dwaling zullen … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Rouw als wanklank op het feest?

‘Te dien dage zal de rouwklacht groot zijn te Jeruzalem, zoals de rouwklacht van Haddad-Rimmon in de vlakte van Megiddo.‘ (Uit Zacharia 12 het 11e vers) Geciteerd 1: Dit komt wel als donderslag bij heldere hemel! Profeten doen het toch … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Gepromoveerd tot ‘hemelwezens’…

‘Die van Davids huis zullen zijn als hemelwezens.‘ (Zacharia 12 vers 8m ) Geciteerd 1: Zacharia ziet voor Gods volk een moeilijke tijd. Hij zegt dat zonder omwegen: “al de volken zullen zich tegen haar (Jeruzalem) verzamelen (Zacharia 12 vers … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

De draak en zijn beesten

‘Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde. Het had twee horens als van een lam, en het sprak als een draak.‘ (Uit Openbaring 13 vers 11) Geciteerd 1: Of wij nu lezen (bijvoorbeeld met de Statenvertaling): … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Waar de Heidelbergse Catechismus mee begint…

‘Daarom is het (alles) uit het geloof, opdat het zou zijn naar de genade, en dus de belofte zou gelden voor al het nageslacht, niet alleen voor wie uit de wet, maar ook voor wie uit het geloof van Abraham … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Iets om (thuis) mee te beginnen…

‘Zie, de vreze des Heren – dat is wijsheid, en van het kwade te wijken is inzicht.‘‘In de vreze des Heren ligt sterke gerustheid, zelfs voor zijn zonen is er een schuilplaats.‘‘De vreze des Heren is een bron van leven, … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Spreken in eenheid met Christus…

‘Maar wij spreken ten overstaan van God en in eenheid met Christus, en alles wat we zeggen, geliefde broeders en zusters, is in uw belang.‘ (Uit 2 Korintiërs 12 uit vers 19) Valt er hier toch wat te verdienen? Geciteerd: … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Dienaars zijn van het nieuwe verbond…

‘Wie is tot deze dingen bekwaam?‘ (Uit 2 Korintiërs 2 vers 16)‘Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf.‘ (Uit 2 Korintiërs 3 vers 5) Christus gemeente heeft geen ‘grote mensen’ nodig! Geciteerd … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Slag om de betrouwbaarheid van God en Zijn Woord…

‘De slang nu was het listigste van alle dieren in het veld, die de Here God gemaakt had; en deze zei tegen de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Jullie mogen van geen enkele boom in de hof eten? Toen … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

‘Mens en dier verlost Gij, HERE’

Heer, hoog als de hemel is Uw liefde,tot in de wolken reikt Uw trouw,Uw gerechtigheid is als de machtige bergen,Uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan;|U ben de Redder van mens en dier.(Uit Psalm 36 de verzen 6-7) N.a.v. Bereishit (Genesis … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen