Categorie archief: Geen categorie

Rabboeni, dat ik ziende worde!

“Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe.” (Psalm 119 : 18a). Ik zal de ogen van mijn zinnen sluiten als ik wil zien wat God mij toont. God maakt mij blind als hij mij zijn Woord wil laten zien. Blinden maakt hij … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Steunpilaren of ‘voormannen’?

(…) 14 Toen ik zag dat ze niet de rechte weg naar het ware evangelie bewandelden, zei ik tegen Petrus, in aanwezigheid van iedereen… (Uit Galaten 2) ‘Zoals uit alle evangelieteksten blijkt’ ? Geciteerd 1: (…) Wanneer Christus tegen Petrus zegt: … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Inmiddels van z’n verslaving af…

(…) 19 Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degenen spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen (=een medemens niet veroordelen) opgelegd en staat de hele wereld schuldig … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Geloof dat God deugt… (II)

‘Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil van mijn Vader, Die in de hemelen is.‘ (Matteüs 7 : 21) Citaat 1: Op basis van recente en oudere … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

DWDD : onze authenticiteit en nieuwe collectiviteit…

(…) 24 En een zekere Jood, genaamd Apollos, geboortig uit Alexandrië, een geleerd man, doorkneed in de Schriften, kwam te Efeze. 25 Deze was ingelicht omtrent de weg des Heren en, vurig van geest, sprak en leerde hij nauwkeurig hetgeen … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Bewonderend gekir tijdens een doopdienst…

(…) 27 Johannes antwoordde: ‘Een mens kan alleen ontvangen (aannemen) wat hem door (uit) de hemel gegeven wordt. 28 Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: “Ik ben de Messias niet, maar ik ben voor Hem uit gezonden.” … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Waarmee stellen wij ons (verschrikte?) geweten gerust?

(…) 6 HEER, hoog als de hemel is Uw ​liefde, tot in de wolken reikt Uw trouw, 7 Uw ​gerechtigheid​ is als de machtige bergen, Uw ​rechtvaardigheid​ als de wijde oceaan: U, HEER, bent de Redder van mens en dier. … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Christelijke zielszorg… (II)

(…) 20 De jongeling zei tot Hem: Dat alles heb ik in acht genomen; waarin schiet ik nog te kort? 21 Jezus​ zei tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Verhef Mij nu tot Uw majesteit…

Vader verhef Mij nu tot Uw majesteit, tot de grootheid die Ik bij U had voordat de wereld bestond (Johannes 17 : 5) Hemelvaartsdag 2019 ‘U bent in de hoogte gevaren, en hebt de gevangenis gevangen genomen – U hebt … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Weten van genade te leven…

(…) 2 Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van ​Christus​ na. 3 Wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. 4 Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij misschien iets om trots … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen