Categorie archief: Geen categorie

Jezus waarschuwingen tegen toneelspel…

Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden; want dan hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is. En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

‘Jullie zullen weten dat ik de HEER ben’…

1 De HEER richtte zich tot mij: 2 ‘Mensenkind, dit is wat God, de HEER, zegt over het land van Israël: Het einde komt, het komt van alle kanten over je. 3 Nu is voor jou (1) het einde aangebroken, … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Rein van ieders bloed…

(…) 15 Ik* heb u hier en daar nogal vrijmoedig geschreven, maar alleen om u te herinneren aan wat u al weet. (*Paulus in Romeinen 15) (1) “In de Naam van God hebben wij ons voorgenomen de brief van Paulus … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Pronkzucht en macht of goed getuigenis… (I)

Geef o God uw wetten aan de koning Uw gerechtigheid aan de koningszoon… (Uit Psalm 72) Wat voor koning hebben we graag boven ons? Iemand waarmee we voor de dag kunnen komen? (…) 23 Koning ​Salomo​ overtrof alle andere koningen … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Liefde, Die de kennis te boven gaat…

‘Wij zien nu door een spiegel in een duister woord, maar dan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ook ik gekend ben’ (1 Korinthe 13:12, weergave DB 1545). Van … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Ook NGK “De Ontmoeting” en ook (gemeente) Barneveld…

Email vanochtend om 9:36 uur van Stichting Bemoeizucht|(met)Elan Barneveld… Goedemorgen dhr. Janse, beste Antony, Van je kinderen begreep ik dat je morgen op last van de deurwaarder je huis zult moeten verlaten. Ik mail je omdat ik je wil laten … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Aanvaarden zoals het ons geschonken is/wordt!

(…) Hij moet het onder handbereik hebben en erin lezen zolang hij leeft. Zo leert hij ​ontzag​ te hebben voor de HEER, zijn God, en alle wetten uit dit ​boek​ in acht te nemen. (Deuteronomium 17 : 19) Gods Woord als … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | 1 reactie