Categorie archief: Geen categorie

Gebod met een belofte… (II)

(…) 18 Hierna zei ​Jeremia​ tegen de Rechabieten: ‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Jullie hebben alle geboden van je (voor)vader Jonadab nageleefd,  jullie zijn hem in alles gehoorzaam geweest. 19 Daarom – dit … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Die ‘eenvoudigen’ wijsheid leert…

(…) 32 Hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam ​Petrus​ hem apart en begon Hem fel terecht te wijzen. (Uit Markus 8) (…) 9 Voorwaar, Ik zeg u: Overal waar dit ​Evangelie​ gepredikt zal worden in heel de wereld, … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Jezus waarschuwingen tegen toneelspel…

Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden; want dan hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is. En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

‘Jullie zullen weten dat ik de HEER ben’…

1 De HEER richtte zich tot mij: 2 ‘Mensenkind, dit is wat God, de HEER, zegt over het land van Israël: Het einde komt, het komt van alle kanten over je. 3 Nu is voor jou (1) het einde aangebroken, … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Rein van ieders bloed…

(…) 15 Ik* heb u hier en daar nogal vrijmoedig geschreven, maar alleen om u te herinneren aan wat u al weet. (*Paulus in Romeinen 15) (1) “In de Naam van God hebben wij ons voorgenomen de brief van Paulus … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Pronkzucht en macht of goed getuigenis… (I)

Geef o God uw wetten aan de koning Uw gerechtigheid aan de koningszoon… (Uit Psalm 72) Wat voor koning hebben we graag boven ons? Iemand waarmee we voor de dag kunnen komen? (…) 23 Koning ​Salomo​ overtrof alle andere koningen … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Liefde, Die de kennis te boven gaat…

‘Wij zien nu door een spiegel in een duister woord, maar dan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ook ik gekend ben’ (1 Korinthe 13:12, weergave DB 1545). Van … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen