Belijdenis doen en in het spoor blijven…

(…) Laat mij van ’t spoor, in Uw geboôn vervat,
Niet dwalen, HEER,  laat mij niet hulp’loos varen. (1)

Vanochtend (2017-05-07) bleken er twee trein-machinisten onder de jongeren  van onze gemeente die belijdenis wilden en mochten doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof…

Dat bracht me tot de volgende gedachten:
Bij de NS (Lees: de gemeente) aangenomen worden en daarmee verkrijgen van een aanstelling (Doop) als nieuwe (aankomende leerling) machinist onder de machinisten, krijgen deze nieuwelingen als eerste een gedegen opleiding en daar wordt geleerd hoe nauwgezet machinisten de dienstregeling dienen te volgen en hoe alert ze dienen te zijn bij het naderen en passeren van seinpalen en wissels, namelijk om zichzelf en anderen niet in problemen of zelfs levensgevaar te brengen.
Toen de opleiding was afgerond en de (theorie- en praktijk) examens met goed gevolg doorlopen waren, bedachten een paar opleiders dat het misschien wel motiverend zou kunnen zijn en werken om deze machinisten nu eens te laten opschrijven hoe zij nu zelf dachten over wat het opvolgen en in praktijk brengen voor hen (“hoogst Persoonlijk”!) betekent en ook om hen in een bijeenkomst te midden van de andere machinisten te laten verklaren dat ze werkelijk echt bereid zijn om zich aan de “NS-dienstregelingen” te houden en ook om (daarmee en daarbij) te verklaren dat ze bereid zijn om geen eigen trajecten te kiezen of zelfs om hun trein te willen laten laten ontsporen…
Nu hadden veel eerder aangestelde machinisten er nooit eerder aan en over gedacht dat ze met zulk soort uitspraken ook maar iets konden toevoegen aan hun aanstelling en hun functioneren als machinist (eigenlijk alleen maar iets afdoen wanneer je over zulke belangrijke zaken voor jezelf in twijfel verkeerde), maar er bleken toch heel wat collega’s te zijn die heel enthousiast waren over dit plan. Dan kon je tenminste zeker weten dat deze nieuwe collega’s niet van plan waren om gekke dingen te doen op het spoor en kon je een stuk geruster in je cabine zitten…
Helaas stak de baas van de NS toen een stokje voor dit plan. Hij liet de machinisten en hun machinist-opleiders weten dat de aanstelling bij NS deze zaken impliceerde en dat daar geen vertoon van mocht worden gemaakt – alsof het na aanstelling bij NS ook nog anders zou kunnen…

Waarmede zal de jongeling zijn pad,
Door ijdelheen omsingeld, rein bewaren?
Gewis, als hij het houdt naar ’t heilig blad.
U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op U staren;
Laat mij van ’t spoor, in Uw geboôn vervat,
Niet dwalen, HEER,  laat mij niet hulp’loos varen.
(1) Uit Psalm 119 vers 5, Oude Berijming.

Bron afbeelding: Slideplayer

Gedank uw Schepper in uw jongelingsjaren