Noach en het profetisch spreken in onze tijd…

Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. (Genesis 6 : 9b)

7 Door zijn geloof heeft Noach, toen hem door God te kennen was gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark gebouwd om daarmee zijn huisgenoten te redden. Zo veroordeelde hij de wereld en verwierf hij de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof. (Uit Hebreeën 11)

Noach moet de geschiedenis van de oude wereld afsluiten met Gods laatste geschenk aan die ondergaande wereld: de oproep tot bekering. Hij mag de geschiedenis van de nieuwe wereld beginnen door daar Gods Naam aan en uit te roepen.
Hij kan deze overgang meemaken door een ark te bouwen. De ark, die de ondergang predikt en de toekomst opent. Noach heeft in zijn leven reeds ja gezegd tegen de Heere en zijn leven was een voortdurend nee tegen de wereld van zijn dagen. Daarom blijft Noach trouw aan zijn’ ja en laat hij zich instrueren om nee te kunnen blijven zeggen én doen, dwars tegen alles in. Als zijn leven niet door Gods aanspraak was gevoed en als zijn God hem niet zo duidelijk had geïnstrueerd, was Noach niet geworden wat hij geweest is: Gods profeet in twee werelden!

Wat geloven niet is…

Hier ligt de achtergrond en het geheim van het christelijk geloof aan het einde van het tweede millennium van onze jaartelling.
Geloven is geen kwestie van een mening hebben, een ideaal najagen, een systeem propageren.
Geloven is niet jezelf geloofwaardig maken als kerkmens in de ogen van de buitenkerkelijke.
Geloven is niet oude meningen opkloppen of nieuwe meningen doordrukken.
Een gelovige is niet per definitie conservatief of progressief.

Wat geloven wel is…

Geloven is omgaan met de Heere, zich door Hem laten gezeggen, naar Hem luisteren, zich door Hem laten instrueren.
Geloven is niet vragen: wat zeggen de mensen, maar wat zegt de Heere?
Geloven is ja zeggen tegen de Heere en daarom nee zeggen tegen alles wat niet van de Heere is.
Geloven is je laten beheersen door de dingen, die we niet kunnen zien, en niet door de dingen, die overal geëtaleerd en via de media gepresenteerd worden.
Geloven is daarom apart staan – niet omdat we bij voorbaat ons afscheiden, maar omdat we niet begrepen worden.

De nood van de christenheid in de (westerse/huidige) wereld?!

Wie door God de Heere privé wordt toegesproken in Zijn Woord, kan niet meer luisteren naar de vele stemmen, die in de wereld klinken en die niet met God rekenen.
Wie het toch doet of Gods stem en andere stemmen gelijkschakelt en even waardig taxeert, staat principieel niet aan Gods kant.
Ligt daar de nood van de christenheid, van de prediking, van het verzwakte christelijke getuigenis in deze tijd?
Zonder profetisch privé kan en zal er niet geprofeteerd worden!

Bron:  Noach, profeet in twee werelden – Ds. J.H. Velema – Houten, Den Hertog (1991)