Vernieuwing samenkomsten?!

Vernieuwen wij de samenkomsten of vernieuwen de samenkomsten ons?

47 Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. 48 Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen. 49 Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, heeft me opgedragen wat ik moest zeggen en hoe ik moest spreken. 50 Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles wat ik zeg, zeg ik zoals de Vader het mij verteld heeft.’ (Uit Johannes 12)
2 U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. (Uit Romeinen 12)
20 Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! 21 U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk 22 dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, 23 dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden 24 en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. (Uit Efeziërs 4)
1 Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en van Christus-Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden, ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij: 2 Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. 3 Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten. 4 Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. 5 Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak vervullen. (Uit 2 Tim. 4)
12 Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. (Uit Hebreeën 4)

Omdat de prediking en onderwijzing van Gods Woord het belangrijkste en voornaamste stuk is van de gehele godsdienst, daarom willen wij dat onder ons ook zo onderhouden en voortzetten. Op de heilige dag of zondag laten we de gewone brief- en evangelievoorlezingen onveranderd voortgang hebben en worden er drie preken gehouden. In de vroege dienst om vijf of zes uur zingt men nog enige psalmen als morgengebed, zoals vroeger de metten. Daarna preekt men uit de apostolische brieven gedurende de dag, allermeest om het personeel, dat ook zij geestelijke verzorging krijgen en toch Gods Woord horen, in het geval dat ze de andere prediking niet konden bijwonen.

In de dienst van acht of negen uur preekt men uit het evangelie volgens de jaarlijkse volgorde [van de postillen]. In de namiddag, preken we achtereenvolgend over teksten uit het Oude Testament. Echter de brieven en evangeliën moeten, zoals we reeds gewoon waren, volgens de jaarlijkse volgorde ook gepreekt worden, daar hoeven we geen verandering in te brengen. Zo hebben wij het tot nu toe in Wittenberg gedaan, wat vermoedelijk niet verandert. Dat wil niet zeggen dat we hen berispen die de hele evangelieboeken willen behandelen. Met deze orde van dienst denken wij dat de leken genoeg prediking en lering ontvangen.

Wie echter naar meer verlangt, kan op andere dagen genoeg vinden. Namelijk, maandag en dinsdag, vroeg in de morgen, is er een lezing in het Duits, over de Tien Geboden, het Geloof (1) en het Onze Vader, over de doop en het sacrament, zodat op deze twee dagen de Catechismus onderhouden en de mensen in het goede verstaan ervan versterkt worden. Op woensdag, vroeg in de morgen, slechts één onderwijzing in het Duits. Daartoe is het gehele evangelie van Mattheüs gekozen, om een helemaal voor hem bestemde dag te hebben.

Echter, de evangelist Johannes, die vooral op machtige wijze het geloof leert, heeft ook zijn eigen dag, namelijk, op zaterdag in de namiddag, onder het vesper. Op die manier houden we deze twee evangelisten in dagelijkse beoefening. Op donderdag en vrijdag, in vroege morgendiensten, houden we wekelijkse lezingen over de brieven van de apostelen, en wat er verder nog in het Nieuwe Testament geschreven staat. Hiermee zijn er genoeg lezingen en predicaties besteld om Gods Woord in zwang te houden.

(1) Maarten Luther doelt op de 12 artikelen van de Apostolische Geloofsbelijdenis.
Deutsche Messe, 1526, vgl. WA 19, 78, 25 – 80, 3  (verkort)

Bron:  www.maartenluther.com

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s