K.J. Popma

Professor K.J. Popma (1903-1986), was een “veelzijdig en eigenzinnig man”. Hij was reformatorisch filosoof,  een classicus en romanschrijver.

Klaas Johan Popma (1903-1986) studeerde klassieke talen te Leiden en promoveerde daar bij B.A. van Groningen op het proefschrift Luciani De Sacrificiis. Zijn vader had de benoemingsbrief van de kerk te ’s Gravenhage aan Vollenhoven geschreven en Klaas had vele preken van Vollenhoven in steno opgenomen. Na zijn promotie werd hij leraar en publiceerde vijf jaar niet voor hij deel nam aan de oprichting van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte en vervolgens in de drie organen daarvan een schrijfwoede vertoonde zoals geen ander. Toen hij eenmaal in de winter van 1941/42 over “De vrijheid der exegese” had geschreven, was geen theoloog meer veilig voor zijn Bijbeluitleg en theologiekritiek, die op grote kennis van de wereld van de bijbel en de Griekse literatuur, filosofie en theologie berustte. De samenhang tussen Oude en Nieuwe Testament was niet tegen te spreken, maar volgens Popma werd het Nieuwe in het Grieks geschreven voor velen uit de Hellenistische wereld die het Oude Testament niet kenden. Over die relatie schreef hij in 1941 “Evangelie contra Evangelie” en daarna de bewerking ervan in 1950 met de titel “Eerst de Jood, maar ook de Griek“. Aan die Helleense tijd gaat vooraf de studie uit 1960/61 over “Vroeg-antieke theologieën” opgenomen in zijn boek Wijsbegeerte en anthropologie uit 1963. Door de studie van de Oudheid en de preken van Vollenhoven werd Popma gevormd en de Bijbel was zijn blijvend kompas.
(Bron: “Geschiedenis van de Reformatorische Wijsbegeerte”  van Johan Stellingwerff (Uitgave SCF, 2006)

Zijn zevendelig werk “Levensbeschouwing“, zijn persoonlijke uitleg van de Heidelbergse Catechismus, bevat veel inzichten waar predikanten, psychiaters, psychologen, sociale hulpverleners en pastoraal werkers hun voordeel mee kunnen doen als ze bereid zijn ervan kennis te nemen. Zijn boek “Eerst de Jood, maar ook de Griek” is met veel kennis van de Bijbelse wereld en van de Griekse oudheid geschreven en de kennis en inzichten die ons in dit boek aangereikt worden, zijn zeer bruikbaar bij de huidige gesprekken met elkaar in onze kerken/gemeenten en de ontwikkelingen die daar gaande zijn, ook zeer bruikbaar bij het “kerkelijk gesprek” over Israël en gesprekken met Joden, bij het gesprek over en met “Rome” en bij het voeren van gesprekken met onze (nog meer dan wij) geseculariseerde medemensen, waaronder veel wetenschappers.

Zie ook de volgende webpagina’s:

Overzicht boeken van de hand van K.J. Popma

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s