Deze wereld – een vallei des doods?

Het dal Achor tot een deur der hoop. (Hosea 2 : 14m).

1 Kom tot jezelf en kom tot inkeer, schaamteloos volk, 2 voordat mijn besluit gestalte krijgt – een dag verwaait als kaf –, voordat de brandende toorn van de HEER zich tegen je keert, voordat de dag van de toorn van de HEER zich tegen je keert. 3 Zoek de HEER, allen in het land die nederig zijn en naar zijn wetten leven, zoek rechtvaardigheid, zoek nederigheid: misschien blijven jullie dan gespaard op de dag van de toorn van de HEER. (Uit Sefanja 2)

 Om en vanwege onze zonden verkeren wij allen in in een wereld die ook “vallei des doods” genoemd moet worden. Maar – zo leert Gods Woord ons zien en belijden – dit duistere dal is ook een deur geworden, tot een poort gemaakt: onze dood is geen betaling voor de zonde, maar een afsterven van de zonde, en een doorgang naar het eeuwige leven. Het dal Achor is geworden tot een deur van hoop.

Wat is dan de grond voor deze verwachting dat “het dal van de schaduwen van de dood” de poort tot het eeuwige leven voor ons ontsluiten zal? Dat is alleen de rots van ons behoud, dat is onze Heer en Heiland Jezus Christus alleen! Omdat Hij onze zonden op Zich genomen heeft, is Hij om onze overtredingen verwond. Als een misdadiger. Als een Achan. En Hij werd niet gestenigd, maar gekruisigd. De straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem. Het dal, waarin Hij verbrijzeld werd, werd onze deur…. een doorgang naar het eeuwige leven.

Wanneer wij werkelijk vanuit die vaste hoop willen en kunnen leven, dan moet door Christus kracht aan het kruis ook onze oude mens met Hem gekruisigd worden en sterven. Alleen wie zó sterft vóór hij sterft, zal niet sterven als hij sterft… het dal Achor wordt voor hem of haar tot een deur.

Onze zonden moeten daarom niet alleen worden beleden, maar ook bestreden.
De ban daarvan moet uit ons leven worden weggedaan.

Die stille, verborgen Achanszonde — we weten wel welke dat is in ons leven — die mag bij ons niet blijven woekeren, want anders lijden we niet alleen in ons leven nederlagen, maar wordt ons sterven een volkomen nederlaag …
het dal Achor wordt dan voor ons de deur naar de hel.

Daarom – tot eeuwige redding van uw leven – doe de ban uit uw leven weg!

Luister aandachtig naar de woorden in uw Bijbel, Gods Woord, onze levende Heer Jezus Christus! Geef Hem uw liefde, uw aandacht, uw tijd, uw geld en goed, en uw ziel zal léven. 

17 Daar zal ik haar wijngaarden aan haar teruggeven, het Achordal maak ik tot een poort van hoop. En zij zal mijn liefde beantwoorden als in de tijd van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit Egypte.  (Uit Hosea 2)

Bron: Tekst gebaseerd op “Van dal tot deur” uit ”De zoon van Beëri” van ds. H. Veldkamp

Zie ook: Van ongeluksdal tot deur van hoop…