Psalmen – Inleiding

Het is goed de HEER te loven,
uw naam te bezingen, Allerhoogste,
in de morgen te getuigen van uw liefde
en in de nacht van uw trouw  (Psalm 92 : 2-3)

Psalmen als het gebeden- en troostboek van de Kerk

In veel kerken worden elke zondag of zelfs dagelijks de Psalmen afwisselend gelezen of gezongen. Deze kerken hebben een onmetelijke rijkdom bewaard, want alleen door dagelijks gebruik dringt men binnen in het goddelijke gebedenboek. Bij alleen maar incidenteel lezen zijn ons deze gebeden te groots in gedachten en kracht, zodat wij ons maar al te gemakkelijk tot wat lichtere kost wenden. Wie echter het Psalter serieus en regelmatig begint te bidden, zal de andere, gemakkelijke, eigen “godvruchtige gebedjes al spoedig met vakantie sturen en zeggen: ach, het is niet het sap, de kracht, de bronst en het vuur, dat ik in het Psalter vind, het is mij te koud en te hard” (Luther).
Als we dus in onze kerken de Psalmen niet meer bidden, dan moeten we het Psalter des te meer in onze dagelijkse morgen- en avondwijdingen opnemen, elke dag verschillende Psalmen zo mogelijk gemeenschappelijk lezen en bidden, zodat we meermalen per jaar door dit boek heenkomen en er telkens dieper in doordringen. We mogen dan ook geen bloemlezing naar eigen goeddunken samenstellen, want daarmee doen we het gebedenboek van de Bijbel oneer aan en denken we beter te weten wat we moeten bidden dan God zelf. In de oude kerk was het niets bijzonders ‘de gehele David’ uit het hoofd te kennen. In een Oriëntaalse kerk was dit zelfs voorwaarde voor het kerkelijke ambt. De kerkvader Hiëronymus vertelt, dat men in zijn tijd op de velden en in de tuinen Psalmen kon horen zingen. Het Psalter vervulde het leven van de jonge christenheid. Belangrijker dan dit alles is echter, dat Jezus met de woorden van de Psalmen op de lippen aan het kruis gestorven is.
De christelijke gemeente laat met het Psalter een onvergelijkelijke schat verloren gaan en met herinvoering zullen onvermoede krachten haar weer binnendringen.

Overgenomen uit “Bidden met de Psalmen” van Dietrich Bonhoeffer (Leiden: Groen)

Uit Psalm 33 (NBV)
2 Huldig de HEER bij de klank van de lier,
speel voor hem op de tiensnarige harp.
3 Zing voor hem een nieuw lied,
speel en zing met overgave.

4 Oprecht is het woord van de HEER,
alles wat hij doet is betrouwbaar.
5 Hij heeft recht en gerechtigheid lief,
van de trouw van de HEER is de aarde vervuld.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s