Jezus leerde (gaf onderricht) in hun synagogen…

Jezus antwoordde hem: Ik heb vrijuit gesproken tot de wereld; Ik heb voortdurend geleerd in de synagoge en in de tempel, waar de Joden van alle plaatsen samenkomen; en in het verborgen heb Ik niets gesproken. (Johannes 18 : 20)

We lezen in de Evangeliën niet van een oproep van Jezus om van de synagogen (“Joodse leerhuizen”) voortaan ook “huizen van barmhartigheid” te maken, waar mensen op de sabbat dan naar toe zouden kunnen gaan om daar (bij Hem of anderen) (gebeds)genezing te vinden of er andere vormen van hulpverlening te kunnen ontvangen. Ook vraagt Hij niet om van de synagogen ontmoetingsplaatsen te maken, waar dan vooral ook zondaars en tollenaars uitgenodigd en ontvangen dienen te worden…

Zie voor onderwijs in de synagogen ook: Mattheüs (12 :9) 13 : 54, Marcus 1 : 21, (1 : 23, 1 : 29, 3 : 1) 6: 2, Lukas 4 : 16, 4 : 20, 28, 4 : 33, 4 : 38, 6 : 6, Johannes 6 : 59, 12 : 42, 18 : 20

Maar, Hij at en sprak met tollenaars en zondaars in hun (eigen) huis…

9 Toen Jezus van daar verderging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en hij zei tegen hem: ‘Volg mij.’ Hij stond op en volgde hem. 10 Toen hij thuis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. (Uit Matteüs 9)

5 Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ 6 Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. (Uit Lukas 19)