Categorie archief: Israël

Ik ben de Goede Herder…

‘De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets.‘* (Psalm 23 : 1) Van dr. Maarten Luther (1536) Op een avond na gebed aan de eettafel uiteengezet. Psalm 23 (4) (…) ‘Deze Herder echter, over Wie de profeet zo lang geleden … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël | Een reactie plaatsen

Tenzij geboren uit water en Geest…

‘Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 4 ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Israël | Een reactie plaatsen

‘Niets anders te weten dan’…

‘Want het woord des kruises is wel dengenen die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.‘ (1 Korinthe 1 : 18) Geciteerd 1: De hoogste wijsheid is: als je aan de zwakke gestalte van … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Weet gij het niet, hebt u het niet gehoord? – II

(…) 6 Volg de weg van Christus Jezus, nu u Hem als uw Heer aanvaard hebt. 7 Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. 8 Wees op … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël | Een reactie plaatsen

De profeet Ezechiël over ‘witkalkers’…

‘Hoor, de Heer roept tot de stad – wie wijs is heeft ontzag voor Uw Naam. Hoor het striemen van de roede: wie zou er dan nog voor haar getuigen?‘ (Micha 6 : 9) Kunnen we deze corona-tijd en de … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël | Een reactie plaatsen

Uw enige en ware troost…

In de ark werden slechts enkele mensen, acht in totaal*, van de watervloed gered en dat water is voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. (Uit 1 Petrus 3 : 20-21) * Noach ‘met zijn … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël | Een reactie plaatsen

OT: Bijzonder boek van Godsopenbaring!

Israëls boetelied* en Gods antwoord (…) 1 ‘Kom, laten wij teruggaan naar de HEER! Hij heeft ons verscheurd, hij zal ons genezen; de hand die sloeg, zal ons verbinden. 2 Hij redt ons na twee dagen van de dood, de … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël | Een reactie plaatsen

Vervolging van broeders en zusters…

‘Zij zullen u uit de synagogen werpen; ja, de ure komt, dat een iegelijk die u zal doden, zal menen Gode een dienst te doen.’ (Johannes 16 : 2) Als God me in zonden zou willen laten vallen, dan zou … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël, Politiek | Een reactie plaatsen

Het profetische ‘strafambt’ in gezin en gemeente…

Die niet terugschold, toen Hij werd uitgescholden, niet dreigde, toen Hij leed, maar het overgaf aan Hem, Die rechtvaardig oordeelt. (1 Petrus 2 : 23, weergave DB 1545) Schelden en dreigen? Nu zou je kunnen zeggen: ‘Wat? – heeft Christus … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël, Politiek | Een reactie plaatsen

Onze voorgangers niet ‘op een schild heffen’!*

‘Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat zo wat gij van de Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël, Politiek | Een reactie plaatsen