Categorie archief: Israël

Dat liefde en trouw ons niet verlaten*…

‘Welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.‘ (Uit Romeinen 4 vers 25) Geciteerd 1: Spreek over rechtvaardiging als vergeving. Deze oproep van dr. G. A. van den Brink (RD 13-2) vraagt om een inhoudelijke reactie. Het is … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël | Een reactie plaatsen

‘Godsmannen’ geef ons een ‘godsbeeld’ waarmee we uit de voeten* kunnen…

‘Toen het volk zag dat Mozes maar niet van de berg terugkwam, gingen ze naar Aäron. Ze zeiden tegen hem: “Kom, maak goden voor ons die ons kunnen leiden. Want we weten niet wat er is gebeurd met die Mozes, … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël | Een reactie plaatsen

‘Buiten Mij niemand die redt’…

‘In Bethel (Bethlehem) vond God hem, daar sprak Hij al tot ons.‘* (Uit Hosea 12 vers 5) Geciteerd: (…) 3 De HEER voert een (rechts)geding tegen Juda; hij zal Jakob om zijn wangedrag bestraffen, zijn misdaden zal hij hem vergelden. … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël | Een reactie plaatsen

Er blijft geen spaan van onszelf heel en over…

‘Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing.‘ (1 Korinthe 1:30) Geciteerd: Deze woorden begrijp je niet eerder, dan wanneer je erkent dat je hele wijsheid een … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Israël | Een reactie plaatsen

De grootmoederhypothese…

‘Ook oudere vrouwen hebben zich ingetogen te gedragen – sober, waardig en bezonnen, net als de oudere mannen – ze mogen niet kwaadspreken of verslaafd zijn aan wijn. Ze moeten goede raad weten te geven, en de getrouwde jonge vrouwen … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël, Politiek, Wetenschap | Een reactie plaatsen

Over de doop van Jezus en van Zijn discipelen…

“Jezus gaf hun* ten antwoord: ‘Ik zal u ook een vraag stellen, en als u mij daarop antwoord geeft, zal ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. In wiens opdracht doopte Johannes? Kwam die opdracht … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Israël | Een reactie plaatsen

‘Houdt dan de lofzang gaande!’*

‘Want Hij heeft de nietigheid van Zijn dienstmaagd aangezien; daarom zullen allen mij, van kind tot kind, zalig prijzen.‘ (Uit de lofzang van Maria) Geciteerd 1: Helpende grootouders, vertelt de Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog en filosoof Alison Gopnik, komen de ontwikkeling van … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël | Een reactie plaatsen

HEERlijke WOORDverkondiging…

TOT slot/toepassing… Geciteerd (uit slot van de verkondiging/preek voor de toepassing): ‘Hier kunnen wij met de apostel wel uitroepen: “O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen.” Moge … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël | Een reactie plaatsen

In de diepte leren we God liefhebben en loven…

‘Hij veracht de zwakke niet, verafschuwt niet wie wordt vernederd, Hij wendt Zijn blik niet van hem af, maar hoort zijn hulpgeroep.‘ (Uit Psalm 22 vers 25). Geciteerd 1: Gods wijze van doen is het, vanuit de hoogte in de … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël | Een reactie plaatsen

‘Dat heden voor u geboren is’…

‘En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker (Heiland, Redder), in de stad van David; Hij … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël | Een reactie plaatsen