Categorie archief: Israël

Shit happens…

(…) ‘We dreven ze terug tot voor de poort, 24 maar toen namen de boogschutters ons vanaf de muur onder schot en sneuvelden er soldaten van de koning. Ook uw bevelhebber Uria is omgekomen.’ 25 David droeg de bode op … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël, Politiek | Een reactie plaatsen

Wanneer we Gods Woord niet ter harte nemen…

“Ze hebben Mozes en de profeten: laten ze naar hen luisteren!” (Uit Lukas 16) We hebben na WO II kunnen zien en meemaken in de westerse wereld, dat waar het eerbiedig verkondigen van en luisteren naar Gods Woord afneemt (en … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Israël, Politiek, Wetenschap | Een reactie plaatsen

Woord van vrede…

(…) 9 Ik wil horen wat God, de HERE, spreekt: want Hij zal van vrede spreken tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten; maar laten zij niet terugkeren tot dwaasheid. (Uit Psalm 85) Toespraak van Dietrich Bonhoeffer (a) Tussen de … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël, Politiek | Een reactie plaatsen

Israëlzondag…

(…) 1 Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen; 2 maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw ​zonden​ … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Israël | Een reactie plaatsen

‘Eén Heer, één geloof, één doop…’

“Eén lichaam is het, en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt tot één hoop uwer roeping; één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Israël | Een reactie plaatsen

Geen andere Naam…

(…) Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de Naam geschonken die elke naam te boven gaat. (Filippenzen 2 : 9) De naam van Jezus Er zijn op aarde en in de hemel ontelbaar veel namen. Onbekende namen en … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Israël | Een reactie plaatsen

Mijn zoon, geef Mij je hart…

God draagt Zijn schepping op Zijn hart. Citaat 1:  ‘De grootste, moeilijkste afstand die een mens kan afleggen, is in feite de kleinste, zo’n 20 à 30 cm: van zijn hoofd naar het hart. Om die te overbruggen moet je … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël | Een reactie plaatsen