Categorie archief: Israël

Angst ipv vertrouwen als (sterke) drijfveer…

‘Maar juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op de God die de doden opwekt, Die ons gered heeft en ons opnieuw zal redden uit eenzelfde doodsgevaar. Op Hem hebben wij onze hoop … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël, Politiek | Een reactie plaatsen

Identiteit van Joden en Christenen ligt in Christus…

Geciteerd 1: Van: Paulus, die door God is aangewezen als apostel van Jezus Christus. Aan: alle gelovigen in de stad Efeze, die Christus Jezus trouw volgen. Ik wens u de genade en de vrede toe van God, onze Vader, en … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Israël | Een reactie plaatsen

Zó spreekt de HEER…

‘Werpt alle overtredingen die gij begaan hebt van u weg en vernieuwt uw hart en geest.‘ (Ezechiël 18 : 31a) Bekeer u en leef! Geciteerd 1: Het woord van de HEERE kwam tot mij: Mensenkind, wat heeft het hout van … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Israël | Een reactie plaatsen

Dankdag en ‘de vuisten van Job’…

‘Zie van den hemel af, en aanschouw van Uw heilige en Uw heerlijke woning; waar zijn Uw ijver en Uw mogendheden, het gerommel Uws ingewands en Uwer barmhartigheden? Zij houden zich tegen mij in. Gij zijt toch onze Vader, want … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël, Politiek | Een reactie plaatsen

Sola Fide?

‘Maar zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hém nutter (!), dat een molensteen aan zijn hals gehangen, en dat hij verzonken ware in de diepte der zee.‘ (Matteüs 18 : 6) (Kinderlijk) Geloof(svertrouwen) … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Israël | Een reactie plaatsen

‘En doen den naam van Sions kind’ren dragen’…

God zal hen zelf bevestigen en schragen En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, Hen tellen, als in Isrel ingelijfd, En doen den naam van Zions kind’ren dragen. Psalm 87 vers 4 (Berijming 1773, melodie Maître Pierre) Gods … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël | Een reactie plaatsen

Een trouwe Herder…

‘De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets.‘* (Psalm 23 : 1) Van dr. Maarten Luther (1536) Op een avond na gebed aan de eettafel uiteengezet. Psalm 23 (7) (…) Mij ontbreekt niets – Zo spreekt de profeet in het … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Israël | Een reactie plaatsen

Ondoorgrondelijk en onnaspeurlijk…

‘O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen*! Want: wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is Hem tot raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël | Een reactie plaatsen

‘Habakuk kende dat geheim’…

‘Here, ik heb de tijding aangaande U vernomen, ik ben, Here, met vreze voor uw werk vervuld; roep het in het leven in de loop der jaren, maak het openbaar in de loop der jaren; gedenk in de toorn aan … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël | Een reactie plaatsen

‘Een nieuw verbond’ – ‘In Zijn bloed’…

‘De dag zal komen – spreekt de HEER – dat Ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, een ander verbond dan Ik met hun voorouders sloot toen Ik hen bij de hand … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël | Een reactie plaatsen