Vraag: Wat nut u/jou de vraag of je al wedergeboren bent?*

(…) ‘De Farizeeën zeiden: Hebben jullie je ook al laten misleiden? Er is toch geen enkele leider of Farizeeër tot geloof in Hem gekomen? Alleen de massa die de wet niet kent (a) – vervloekt zijn ze! Maar Nikodemus, die destijds bij Jezus was geweest, iemand uit hun eigen kring, zei: Onze wet veroordeelt iemand toch pas als bekend is wat hij heeft gedaan? Ze zeiden tegen hem: “Kom jij soms ook uit Galilea? Zoek het maar na, dan zul je zien dat er uit Galilea geen profeet kan komen.” Daarop ging iedereen naar huis.
(Uit Johannes 7 de verzen 47-53)

(a) ‘De wind (de Geest van God) waait waarheen hij (Hij) wil.
De Farizeeën en Schriftgeleerden meenden dat wanneer er een nieuwe tijd aan zou breken de Geest van God dat wel aan hen als eersten zou laten zien en doen ontdekken. Maar de Geest passeert deze hoogmoedig geworden (theologisch onderlegde) leiders van het volk van God. Juist het gewone volk (waaronder ‘zondaars en tollenaars’) was door het onderwijs van de Wet (in de synagogen!) ontdekt aan eigen zonden en zij hadden – door de prediking en oproep tot bekering van Johannes de Doper – zich laten gezeggen en laten dopen omdat ze begrepen dat ze door zich te laten dopen beleden dat in hun leven bekering nodig was.

Geciteerd 1: Meer nog dan ik in deze bespreking kan aanduiden, geeft dit leerzame boek. Het geheel wordt besloten met een preek over Johannes 3 : 7. Wel signaleer ik een (wat mij betreft) al te grote gevoeligheid in de richting van wat de schrijver wedergeboorte-theologie noemt. Het gehele boek door staat deze antithese op de achtergrond.

Geciteerd 2: Anders dan dr. Goedvree erken ik het goed recht van een prediking die aandacht geeft aan de vraag of de hoorder „wel of niet wedergeboren is.” Gaf de grote Profeet en Leraar hierin niet het voorbeeld?

* Antwoord (op vraag in kop): Niets! Toen onze Onze Heer Jezus Christus over wedergeboorte sprak met Nikodemus legde Hij dit niet als een vraag voor aan Nikodemus, maar als een vaststelling!

‘Amen, amen, (Voorwaar, voorwaar, Waarachtig – NBG, NBV) Ik verzeker u, tenzij iemand wederom geboren wordt kan hij het koninkrijk van God niet zien.‘ (…) De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met ieder die uit de Geest geboren is. (…) Amen, amen, Ik zeg u: wij (Onze Heer Jezus Christus en Johannes de Doper) spreken over wat we weten en getuigen over wat we gezien hebben (bij de Doop van Jezus in de Jordaan), maar jullie accepteren (geloven!) ons getuigenis niet. Wanneer jullie Mij niet geloven wanneer Ik over de aardse dingen (1) spreek, hoe zullen jullie Mij dan geloven als Ik (op Eigen Gezag, zonder het getuigenis van mensen) over de hemelse dingen spreek?

(1) Dingen die hier op aarde gehoord en gezien zijn. De Farizeeën en Schriftgeleerden hadden van Johannes bijzondere verwekking en geboorte en ook zijn verkondiging gehoord, maar ze hadden zich hoogmoedig van zijn verkondiging en doop en zijn getuigenis over Jezus afgekeerd en wel omdat hij óók hen – de ‘geestelijke elite’ van Gods volk – had opgeroepen om zich eerst te bekeren. Dat was teveel gevraagd, moesten zij zich ook nog bekeren?! Zij hadden en bestudeerden en hielden de Wet van Mozes en waarin ze nog wat tekort schoten, daarvoor was er de offerdienst! Wat ontbrak hen nog?!

Opgemerkt: Jezus opdracht aan Nikodemus en ons is en blijft dus heel gewoon: Geloof (alleen)! Hij zegt:

Zoekt en gij zult vinden! Klopt en u zal worden open gedaan! Want wie zoekt die vindt en wie klopt zal worden open gedaan.*
En dat zoeken en vinden gebeurd in en door het gebruik van de middelen: Woord en Sacrament.
En Petrus zegt daarvan tegen de gedoopte gemeente: ‘U doet er goed aan uw aandacht daar altijd opgericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.‘ (2 Petrus 1 : 19)
* Nikodemus was op zoek en op bezoek gegaan bij het levende Woord!

Zie ook:  Water en bloed en (voorbeeldig) geloof dat krachtig(er) spreekt…

Bron citaten:  RD Cultuur & boeken – ‘Bezinnende studie over de wedergeboorte‘ – door ds. J.M.J. Kievit

Boekgegevens: Een nieuwe geboorte. Actuele bezinning op de wedergeboorte, dr. A. Goedvree; uitg. Groen; 170 blz.; € 13,99

Bron afbeelding: Bible Verses KJV on Twitter

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s