Basisprincipe(s) voor huwelijk en gezin… (II)

Weest elkaar onderdanig in de vreze Gods (Efeziërs 5 : 21)
***
Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. (Uit Efeziërs 5 : 1-2)

(…) Wanneer zal de burgerlijke overheid weer gaan beseffen dat er een onlosmakelijk verband is tussen goddeloosheid en een gebrek aan moraal en fatsoenlijk gedrag? Deze zaken horen bij elkaar. ‘De toorn van God wordt geopenbaard van de hemel’, zegt de apostel in Romeinen 1:18, ‘over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen.’ Als er meer goddeloosheid is, zal er ook altijd meer ongerechtigheid zijn.

(…) De huidige omstandigheden vragen erom dat wij aandachtig luisteren naar de woorden van de apostel. Ik geloof dat christelijke ouders en kinderen – christelijke gezinnen – een unieke kans hebben eenvoudigweg door hun anders-zijn om daarmee te getuigen tegenover de wereld van vandaag. (…)

Laten we daarom, met het oog op deze zaken, goed lezen en luisteren naar wat de apostel hierover zegt (1). De apostel begint met de kinderen. Net als in zijn beschrijving van de huwelijksrelatie, begint hij met degenen die onder het (aan de orde gestelde) gezag staan, en daarom (als eersten) horen hoe zij het onderdanig zijn aan dit gezag in praktijk hebben te brengen.  Hij begon met de vrouwen en schreef daarna pas over de mannen.

Nu begint hij met de kinderen en schrijft vervolgens over de ouders. Dit doet hij omdat hij bezig is dit eerdergenoemde basisprincipe te illustreren: ‘Elkaar onderdanig zijn in de vreze Gods.’ Het bevel is: ‘Gij kinderen, wees uw ouders gehoorzaam.’ Vervolgens herinnert hij hun aan het gebod: ‘Eert uw vader en moeder.’

(…) als vrucht van Gods onderwijs aan Mozes staat de moeder in het christendom en het jodendom naast de vader. Paulus beveelt de kinderen hun ouders gehoorzaam te zijn, en ‘gehoorzaam zijn’ betekent niet alleen ‘luisteren naar’, maar duidt erop dat zij hebben te luisteren in het besef dat zij onder het gezag van hun ouders staan. Je ziet op tegen wat ze je zeggen of bevelen en je luistert niet alleen, maar erkent je onderdanige positie en geeft daar in de praktijk blijk van.

(…) Het is uiterst belangrijk te beseften dat deze gedachte onlosmakelijk verbonden is met het ‘eren’ van de ouders. ‘Eert uw vader en moeder.’ Dat betekent: respecteer je ouders, heb ontzag voor ze. Dit is een wezenlijk onderdeel van het gebod. Kinderen moeten niet als een robot en tegen wil en dank gehoorzaam zijn. Dat is niet goed; dat is leven naar de letter, maar niet naar de geest. Dit heeft onze Heere juist zo sterk veroordeeld in de farizeeën… Door het Bijbelse onderwijs leren kinderen welke gezagsverhouding er tussen hen en hun ouders bestaat en zullen zich daarin en daarover verheugen. Zij behoren het als een groot voorrecht – te leren (2) – zien  en hun uiterste best doen om in al hun daden deze eerbied dan ook steeds weer aan de dag te leggen. (…)

(16 Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. 7 Gedraag u dus niet zoals zij (die zonder Christus leven), 8 want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het Licht. (Uit Efeziërs 5)

(2) Opgemerkt AJ: Niet door opvoedkundige praatjes en/of wetenschappelijke wijsheid, maar doordat men in gezin, school en gemeente leeft bij het (dagelijks!) onderwijs van en uit Gods Woord.

Zie ook:
– Basisprincipe(s) voor huwelijk en gezin… (I)
– Basisprincipe(s) voor huwelijk en gezin… (III)
– 
Basisprincipe(s) voor huwelijk en gezin… (IV)
– Voor kinderen gesproken en gezongen…

Bron: “Ouders en kinderen – Paulus als pedagoog” – D.M. Lloyd-Jones (Bijbel, huwelijk en gezin, Uitgeverij Kok Kampen)
Bron foto’s: Pandjeshuis JVZ en Bijbel en opvoeding

geloven-begint-thuis-pandjeshuis-jvz geloven-begint-thuis-ii-christelijk-opvoeden