Zijn Naam is Wonderlijk (I)

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam Wonderlijk,
Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
(Uit Jesaja 5)

(…) Wonderlijk is de Heere Messias in Zijn omgang met Zijn kinderen. Hij handelt wonderlijk met hen wat betreft hun tijdelijke leven. Hij heeft hen zeer lief; Hij heeft hen onnoemelijk rijk gemaakt met Zijn beloofde zegeningen. Maar toch ziet men hen meestal in hun ellende en tegenslagen. Hun bestraffing is er elke morgen, zij ontvangen die in een volle maat. Om deze reden zegt David: ‘Vele zijn de tegenspoeden van de rechtvaardige’ (Psalm 34:20).

Hoewel zij de rechtmatige eigenaars zijn van alle dingen, hebben ze van daarvan niets of maar weinig in bezit; ze zijn meestal arm in de wereld.

Hij handelt ook wonderlijk met hen wat hun ziel betreft. Op het ene moment zien ze Hem in het heiligdom en stort Hij Zijn liefde uit in hun hart; op een ander moment verbergt de Heere Zich voor hen. Lente en zomer wisselen elkaar voor hen af met de herfst en de winter. De ene keer spreekt Hij vriendelijk met hen naar hun hart, zoals tot Daniël: ‘Gij zeer gewenste man’. Dan zijn hun harten vervuld met vrede, licht, leven en vertroosting, zodat er uit hun mond niets anders gehoord wordt dan lofprijzingen. Een ander keer spreekt Hij hen wel eens streng toe: U, man of vrouw! Dan zijn ze in hun ziel benauwd, ontdaan, verschrikt, vol duisternis, ingezonken en bedroefd. Er komen dan alleen maar droevige klachten uit hun mond. Wat zijn Gods wegen met Zijn volk toch wonderlijk! (…)

Gedeelte van een preek getiteld “De heerlijkheid van de Messias als Wonderlijk” van ds. Wilhelmus Everdijk (1653-1729).

Bron: Preek no. 530, december 2016, uitgegeven door Stichting “Smytegelt-Fonds” in de Reveilserie.