Wat is een waar geloof? (vervolg 1)

Luther: Vervolg van zijn woorden over  “Wat is een waar geloof?”
De woorden uit Paulus’ brief aan de Romeinen: ‘De rechtvaardige zal uit zijn geloof leven’ (vgl. Romeinen 1:17), zijn woorden van geloof, want alleen het geloof kan deze woorden verstaan en begrijpen. De apostel stemt hierin overeen met Mozes als hij zegt: ‘De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond Gods gaat’ (vgl. Deuteronomium 8:3). Want hij noemt geloven niet zomaar een weten of kennis van de geschiedenissen, maar ook een vast vertrouwen op Gods barmhartigheid die God aan ons, om Christus’ wil, belooft in Zijn Woord, want het evangelie is een kracht Gods, die zalig maakt allen die daarin geloven (vgl. Romeinen 1:16).
Vervolgens schept hetzelfde Woord, door het geloof aangenomen en vastgegrepen, een nieuwe mens, uitwendig en inwendig, naar lichaam en ziel. Dan gebeurt in waarheid wat Paulus zegt: ‘Als men met het hart gelooft, dan wordt men zalig’ (vgl. Romeinen 10:9 vv). Bovendien zegt Christus dat alle dingen mogelijk zijn, namelijk voor degene die gelooft (vgl. Markus 9:23). Het Woord waaraan hij hangt en waarin hij gelooft, is almachtig! Het ontbreekt dus niet aan de kracht van het Woord. Het zit in het ongeloof dat aan het Woord twijfelt en niet vast gelooft.
Zodra men echter het evangelie gelooft, is de zaligheid ingetreden en aangebroken. Dan is de dood met de zonde, samen met duivel en hel, al overwonnen en verslonden door het bloed en de dood van Christus.
Als Hij zegt: ‘Heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen’ (vgl. Johannes 16:33), dan hoeft u er niet aan te twijfelen, dat ook de vorst van deze wereld al overwonnen is – met de dood en de zonde erbij.

Bibel- und Bucheinzeichnungen Luthers, vgl. WA 48, 197-198, Nr. 267 en Nr. 265

Zie ook:
Wat is een waar geloof? 
Wat is een waar geloof? (vervolg 2)
Wat is een waar geloof (vervolg 3)
Wat is een waar geloof ? (vervolg 4)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s