God is Liefde… (II)

Luther spreekt herhaaldelijk over de onverklaarbare beweegreden van God om deze wereld lief te hebben. In een toelichting bij Johannes 3 vers 16 vraagt hij zich af: “Wat is toch de oorzaak dat God Zijn Zoon geeft? Wat beweegt Hem om zoiets te doen? Het is niets anders dan volmaakte en onuitsprekelijke liefde, want Hij geeft niet omdat Hij dat verplicht is. Ook geeft Hij niet omdat iemand Hem erom heeft gevraagd of erom heeft gebeden, maar Hij doet dat alleen omdat Hij daartoe door liefde wordt bewogen. Hij is een Heere Die graag alles voor niets weggeeft, en dat met vreugde en blijdschap doet, zonder er iets voor terug te vragen” (vgl. WA 21, 482, 30-34)

Het volgende citaat komt uit een preek (1532) over hetzelfde onderwerp: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat allen die in Hem geloven, niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben’ (Johannes 3:16, weergave DB 1545).

“Als God de wereld alleen vriendelijk goedendag had gezegd, was dit al meer dan genoeg geweest. In plaats daarvan komt Hij Zelf [naar deze aarde] omdat Hij de wereld liefheeft – die verrotte vrucht! Deze wereld is voorzeker het hatelijkste en vijandigste voorwerp van alles [om lief te hebben]. Dit is in waarheid wat de wereld is: het is een stal vol met verdorven en schandelijke mensen, die alle schepselen van God op de meest onterende manier misbruiken – God lasteren en Hem overal de schuld van geven.

Deze gruwelijke mensen heeft God lief. Dit is een alles te boven gaande liefde. Hij moet werkelijk een goede God zijn. Ja, Zijn liefde moet een onmetelijk en onbegrijpelijk groot [liefde]vuur zijn, veel groter dan het vuur dat Mozes zag in de braambos – nee, veel groter dan het vuur van de hel!

Omdat God de wereld op deze manier Zijn liefde verklaart – wie zou dan nog wanhopen? Deze liefde is weergaloos en gaat alle verstand te boven. Mijn woorden schieten te kort! Ik kan er niet zó uitvoerig over spreken en het niet zó rijk verkondigen als het in werkelijkheid en waarheid is.”

Maarten Luther: Predigten des Jahres 1532, vgl. WA 36, S. 180 ff, weergave: Die Haus-Postille nach Georg Rörer, W(2) 13b, S. 2086 § 5

Bron: Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden? Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van dit e-mailadres info@maartenluther.comen of van deze website: www.maartenluther.com (contact op de homepage)