Reformatieherdenking: Goede sier met Luther?!

Maar wie roemt, roeme in de Here (2 Korintiërs 10 : 27)

Was het “om ons” dat Luther zich tegen de Joden keerde?

Wanneer we letten op grote Bijbel-heiligen als Mozes, David, Elia en Paulus, dan begrijpen we waarschijnlijk wel waarom juist ook uit hun levens blijkens moest, dat zij mensen van gelijke bewegingen waren als wij. Ook hun levensgeschiedenissen getuigen van boze daden en donkere perioden en het waren mensen die evengoed als wij van genade moesten (leren!) leven en die tot het eind van hun leven strijd hadden te voeren tegen hun oude mens, de wereld en de boze.

Wanneer Luther nu eens niet dat gewraakte boekje had geschreven. Dan was er misschien reden geweest om hem bij de komende Reformatieherdenking te willen en kunnen presenteren aan de kerken en aan de wereld als een “voorbeeldige heilige”. Van jongsaf worstelde hij immers met zijn zonden en al jong wijdde hij zichzelf aan de kerk en hij was bereid om zijn leven te verliezen in dienst aan het Evangelie  (bijvoorbeeld door te gaan naar de Rijksdag te Worms, 1521). Hoe heeft hij het Evangelie van Gods liefde en genade voor zondaars mogen verkondigen en wat wilde hij een tijd lang ook de Joden liefdevol tegemoet treden. Maar toch schrijft Luther op latere leeftijd “dat boekje” waarvan de inhoud zo indruist tegen wat het Evangelie ons leert. Daar wordt bijna iedereen, juist ook degenen die Luther ook nu nog op zijn hoogst als Reformator willen en weten te waarderen, verlegen mee en stil van. Want heeft juist Luther in zijn leven niet zelf zo bijzonder mogen zien en ervaren de waarheid van Paulus gevangenschapswoorden “maar Gods Woord is niet geboeid”. Door de kerk werd Luther in de ban gedaan, zijn boeken werden verbrand, zijn volgelingen gemarteld en gedood, maar het door hem opnieuw ontdekte “Evangelie van genade en geloof alleen” ging ondanks al dit (kerkelijk!) geweld toch heel Europa door en werd door velen hartelijk aanvaard en openlijk beleden.

Luther heeft al wel zijn volgelingen en ons voor zoiets (zo’n “misser” als dat boekje van hem) willen en kunnen en mogen waarschuwen. Een voorbeeld daarvan is wat hij schreef over “De Goede Herder”. Dit soort waarschuwingen kwamen voort uit zijn opmerkzaam luisteren naar Gods Woord. Vanwege dat goed willen en goed kunnen luisteren naar Gods Woord, valt er ook voor mensen van onze tijd nog steeds erg veel van Maarten Luther te leren. Uit de werken die Luther ons heeft nagelaten wordt ook in Nederland nog regelmatig gepubliceerd! Zie bijvoorbeeld de publicaties op www.maartenluther.com.

  • Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? (Rom. 7 : 24)
  • 5 Wat is dan Apollos? Of wat is Paulus? Dienaren, door wie gij tot geloof gekomen zijt, en wel zoals de Here dit aan een ieder geschonken heeft. 6 Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom. 7 Daarom, noch wie plant, noch wie begiet, betekent iets, maar God, die de wasdom geeft. 8 Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. 9 Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij. (Uit 1 Korintiërs 3)
  • 21 Laat daarom niemand roemen in mensen, want alles is van u: 22 hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Kefas, hetzij de wereld, hetzij het leven, hetzij de dood, hetzij tegenwoordige dingen, hetzij toekomstige dingen, alles is van u.
    23 U echter bent van Christus en Christus is van God. 
    (Uit 1 Korintiërs 3)
  • Mijn genade is u genoeg (2 Korintiers 12 : 9)