Het heilig Avondmaal

Vraag 76 (1): Wat is dat te zeggen, het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken?
Antwoord:
Het is niet alleen met een gelovig hart heel het lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving van zonden en het eeuwige leven ontvangen, maar tegelijkertijd ook door de Heilige Geest, die èn in Christus èn in ons woont, op zo’n manier met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden (samengroeien, één worden), dat wij, ook al is het waar, dat Christus in de hemel is en wij op aarde zijn, wij toch vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn, en dat wij door één Geest eeuwig leven en geregeerd worden.

(1) Vraag en antwoord 76 van de Heidelbergse Catechismus

Overzicht van webpagina’s over het Avondmaal: