De hemelse (volg!)orde…

Almachtige, eeuwige, barmhartige Heere en God, U Die de Vader van onze Heere Jezus Christus bent. Ik weet zeker dat alles wat U gesproken hebt, U ook volbrengen kunt en zult, want U kunt niet liegen, Uw Woord is de Waarheid. U hebt mij vanaf het begin[1] Uw lieve Zoon Christus beloofd;

Hij is gekomen en heeft mij van duivel, dood, hel en zonde verlost. Daarna hebt U tot meerdere zekerheid van het geloof, door Uw genadige wil, mij de Doop en het Avondmaal geschonken, waarin U mij vergeving van zonden, eeuwig leven en alle hemelse goederen aangeboden hebt. Op deze aanbieding heb ik ze ook gebruikt en die ontvangen, en in het geloof op Uw Woord mijn vertrouwen gesteld. Waarom ik geheel niet twijfel, dat ik wél, zeker en gerust ben tegen duivel, dood, hel en zonde. Is dit het uur van mijn dood naar Uw goddelijke wil, dan wil ik in vrede met blijdschap op Uw Woord graag van hier heengaan.

Amen.

[1] Moederbelofte, Gen. 3,15
Maarten Luther: Trostgebet in unserer letzten Stunde, 1534, Verg, Erl. Ausg. 64, 288-289

Bron: Gebeden – Luther: @2010 Uitgeverij De Groot Goudriaan – Kampen