Categorie archief: Bijbel

Leven uit het feit van Pasen!

‘Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom handelen wij dan trouweloos tegen elkaar en ontheiligen wij het Verbond dat met onze vaderen is gemaakt?‘ (Uit Maleachi 2 vers 10) ‘Laat ieder horen die deze … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël, Politiek | Een reactie plaatsen

‘Het Woord van God kan niet gebroken worden’*…

‘Zo staat er ook geschreven: “De eerste mens, Adam, werd een levend aards wezen.” Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. Niet het geestelijke is er als eerste, maar het aardse; pas daarna komt het geestelijke. De eerste mens … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Politiek, Wetenschap | Een reactie plaatsen

Het probleem van de ‘nadere reformatie’…

‘U (gemeente van Korinthe) bent een bouwwerk van God. Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder er op letten hoe hij … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis | Een reactie plaatsen

Goede vrijdag: ‘merkwaardige dag’!

‘Die dag zal zeker komen, brandend als een oven. Wie hoogmoedig zijn of wie zich goddeloos gedragen, zullen dan slechts stoppels zijn die door de hitte van die dag worden verschroeid – zegt de HEER van de hemelse machten. Geen … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël | Een reactie plaatsen

‘Met een goed verhaal en zonder angst’…

‘Omdat God ons in Zijn barmhartigheid deze taak gegeven heeft, verzaken wij onze plicht niet. Integendeel we hebben ons afgekeerd van heimelijke lafheid: we gaan niet sluw te werk, we vervalsen het Woord van God niet, maar maken de waarheid … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël | Een reactie plaatsen

Over onze gemeente/kerk-keus gesproken…

‘Christus Jezus heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.‘ (Uit Titus 2 vers 14)* ‘Heer, … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis | Een reactie plaatsen

‘Lusten en lasten van de tweezaamheid’…

Hij zei: ‘Hebt u niet gelezen dat de Schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? En Hij vervolgde: ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin | Een reactie plaatsen

‘WIJ zijn toch niet blind!’…

‘Jezus zei: ‘Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden. Een paar Farizeeën die bij Hem in de buurt stonden en dat hoorden, … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Israël | Een reactie plaatsen

Bijbelse ‘kruistheologie’…

‘Want, er staat geschreven’ ‘Onderweg zei Jezus tegen hen: “Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.* Maar nadat Ik uit de dood … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente | Een reactie plaatsen

De kerk van Christus en de ‘kruistheologie’ van Luther… (slot)

Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. (Uit 1 Petrus 4 vers 7) Luthers kerkleer en ‘de werkelijkheid van onze dagen’ Geciteerd 1: Samenvattend kan voor het gehele … Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis | Een reactie plaatsen