Over onze gemeente/kerk-keus gesproken…

Christus Jezus heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.
(Uit Titus 2 vers 14)*

Heer, ik wil?

Geciteerd: Het is verdrietig om te ontdekken dat heel veel christenen denken dat Christus alleen gekomen is om ons vrij te kopen van de zonde. Want dat is alleen maar (hoewel het ook al een eindeloos kostbaar geschenk is!) het middel tot een hoger doel. Van zonde bevrijd kan ons leven helemaal in het teken staan van het goede.
We kunnen Zijn volk zijn, stralend van schoonheid door Hem. We kunnen vol ijver ons richten op het doen van het goede, het ware en het schone. Dat is Gods verlangen: een prachtig volk, een stralende bruid, een liefdevolle gemeenschap voor zijn glorie.
Bid: Heer, ik wil deel uitmaken van een volk dat helemaal voor U is.

Opgemerkt: Zullen we niet (eerder) elke dag danken dat wij deel (mogen) uitmaken van een volk dat onze Heer Zich gekocht heeft met Zijn bloed. En natuurlijk verwacht Hij van Zijn volk dat ze ‘volijverig zijn in goede werken‘. (zie Bijbelgedeelten onderaan!)
Maar in ons leven leren we DV (we zien dat helaas lang niet bij al Gods kinderen gebeuren!) – dagelijks dankend en biddend door Geest en Woord geleid! – wat nu werkelijk de goede werken in ons leven geweest zijn en nog weer kunnen zijn vandaag, namelijk ‘die God voor Zijn kinderen tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen‘ (naar Efeziërs 2 : 10)
Dat zijn toch altijd weer andere werken dan die ons eigen hart ons ingeeft en voorhoudt en waar onze medemensen graag over roemen! Lees 1 Korintiërs 13 er nog maar eens op na om na te gaan hoever we dáár al mee gekomen zijn in ons samenleven en onze werken.
En wijs ons nu eens een periode in de Bijbelse en in de Kerkgeschiedenis aan waar er een Godsvolk te vinden was waarvan je zeggen kon: dat was nu echt nog eens een volk dat er helemaal voor U is geweest en waar ik graag deel van had uitgemaakt.
En wijs ons vandaag eens gemeenten aan – met hoeveel woorden ze zichzelf misschien ook aanbevelen – waarvan je dat zou kunnen of moeten zeggen.
Bij de hoogdravende woorden die men durft te spreken om zich ermee aan te bevelen en de bij deze gedachten behorende liederen die men zingt, getuigen ze van van veel overmoed en gebrek aan (Bijbelse) zelfkennis en dus van hoogmoed. Het is beslist levensgevaarlijk om in dergelijke zichzelf aanbevelende gemeenten te verkeren! Wij mensen kunnen over onszelf en onze gemeenten werkelijk niet ootmoedig** genoeg denken en spreken!

* Lees deze brief aan Titus (weer) eens in z’n geheel om te beseffen te midden van wat voor ‘Godsvolk’ (gemeente van Jezus Christus) Titus goede leiding had te geven.
** Gisteren las ik dat rabbi Biniyomin Jakobs stelde/stelt: ‘te bescheiden bestaat niet’. Dat is helemaal waar wanneer we spreken over onze eigen goede werken en die van onze gemeente(n).

Bron Citaat: Tijd met Jezus – Meditatie van 17 maart 2021 – ds. Jos Douma.

Broeders en zusters in naam van de Heer Jezus vragen we u met klem te leven zoals wij het u geleerd hebben, dus zo dat het God behaagt. U doet dat al, maar wij sporen u aan dat nog veel meer te doen.
(…) ‘Over de onderlinge liefde hoeven wij u niets te schrijven, want u hebt zelf van God geleerd hoe u in liefde met elkaar moet omgaan. U doet dat al met de gelovigen in heel Macedonië, maar broeders en zusters, wij sporen u aan het nog veel meer te doen en er een eer in te stellen in alle rust uw eigen zaken te behartigen en uw eigen brood te verdienen. Dat hebben wij u opgedragen, opdat u een eerzaam leven zult leiden in de ogen van hen die niet tot de gemeente behoren, en u van niemand afhankelijk bent.
(Uit 1 Tessalonicenzen 4 vers 1 en de verzen 9-12)

Bron afbeelding:  Pinterest

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s