Zondag 31: De Sleutel(macht) van het Woord

Gedeelte uit “Zondagskinderen” van ds. H. Veldkamp


Nu gaat de Catechismus iets over de beide sleutels afzonderlijk zeggen. Eerst de sleutel van het Woord. Op de vraag: „hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilig evangelie ontsloten en toegesloten?”, worden in het antwoord de voorwaarden genoemd, voor wie het hemelrijk geopend en voor wie het gesloten is. Het begint met datgene, wat de mooiste taak van de evangelieverkondiging is: het openen: „Alzo, als, volgens het bevel van Christus, aan de gelovigen, allen en iedereen verkondigd, en openlijk betuigd wordt, dat hun, zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God, om de verdienste van Christus’ wil, vergeven zijn”.
Daar springt de deur dus al direct wijd open!
Al hun zonden, om de verdienste van Christus’ wil, vergeven! Het bloed van Jezus Christus is de sleutel, waarvoor de deur wijkt, die door „al hun zonden” gesloten was. Maar alle zonden, hoe zwaar en groot ook, kunnen het openen niet meer verhinderen. Daar hangt de moordenaar aan het kruis met al zijn zonden! Maar één blik op het kruis, en heel dat verzondigde leven wordt gereinigd, de deur gaat open! Daar staat een tollenaar achter in de tempel. In aalmoezen en vasten staat hij ver bij de Farizeeër achter, maar één zucht: o God, wees mij zondaar genadig, en de deur gaat open !
Dit moeten we dus direct goed vasthouden, dat niet onze getrouwheid en actie, niet onze gebeden en verootmoedigingen, maar het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden! En de weg, waarlangs wij daaraan deel krijgen is, gelijk bij die moordenaar en tollenaar, het geloof. Zoals de Catechismus verklaart: zo dikwijls zij de beloften van het evangelie met een waar geloof aannemen.
Die vergeving der zonden is geen vrome wens, geen ver verwijderd ideaal, maar heerlijke werkelijkheid. Die zonden zijn vergeven, zegt de Catechismus. En hij kan en mag dat zeggen, omdat dit „volgens het bevel van Christus aan de gelovigen verkondigd en openlijk betuigd wordt”. Het is een verklaring in Christus’ naam. Het is een overtuigende, hemelse proclamatie. Elke twijfel is uitgesloten!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s