God’s almacht en het gewicht van een steen…

Als God werkelijk almachtig is: kan hij dan een steen scheppen die zo zwaar is dat Hij ‘m niet kan tillen?

Wat we ons in de eerste plaats moeten realiseren, dat is dat (alle) gewicht ook schepsel is en dat God zelfs het kleinste steentje een gewicht kan geven dat voor de mens niet meer te bevatten is (denk hierbij bijvoorbeeld aan het gewicht van materie in “zwarte gaten”).

Wij schepselen ervaren gewicht en kunnen metingen doen en berekeningen maken (ook dat zijn scheppingsgaven van God, de – na te rekenen – natuurwetten, waardoor de mens verantwoordelijkheid kan dragen), maar ook de natuurwetten zijn schepselen en voor God heeft zelfs de zwaarste steen geen gewicht. Hijzelf is de “gewicht-gever”.

Een andere (eigenlijk enig overblijvende) vraag die dan (i.v.m. Gods almacht) eventueel nog gesteld zou kunnen worden is: Kan God dan geen andere god scheppen, die gelijk (een exacte kopie) is van Hemzelf. Maar dat is overduidelijk een onzinnige vraag, want God zelf is geen schepsel, dus een schepsel-god zou geen God zijn…

Aanleiding: Woorden gesproken door Binyomin Jacobs in lezing “De Synagoge dienst” op 18 september 2016 (zie Joodse lezingen)