Added value… (I)

“Ethiek staat of valt met het besef dat gelovigen in Christus Jezus zijn en goede werken doen die God van tevoren heeft bereid om daarin te wandelen. „Luther zei eens: het is onmogelijk dat een mens niet blij wordt van het afzien van zichzelf en het zien op de Heere.”” (1)

8 Bij God is mijn redding en eer,
mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God.
9 Vertrouw op Hem, mijn volk, te allen tijde,
open voor Hem uw hart,
God is onze schuilplaats. sela

10 Niets dan lucht zijn de kinderen van Adam,
niets dan een leugen de mensenkinderen,
in de weegschaal gaan zij omhoog,
samen zijn zij lichter dan lucht.

11 Vertrouw niet op geweld,
op iets vluchtigs als geroofd bezit,
ook al groeien geld en goed,
houd je hart ervan vrij.

12 Eenmaal heeft God gesproken,
tweemaal heb ik het gehoord:
‘De macht is aan God.’
13 Bij u, Heer, is ontferming,
u beloont ieder mens
naar zijn daden.

(Uit Psalm 62, NBV)

(1) Woorden gesproken door hoogleraar prof. dr. G. C. den Hertog, woensdagmiddag 12 oktober 2016, nadat hem “op de meest eervolle wijze” emeritaat was verleend tijdens de kerkvergadering van de generale synode (CGK, TU-Apeldoorn) – (bron: RD-Online).

Zie evt. ook: Added value…(II)