De énige manier om van Nederland wat te maken…

“De énige manier om van Nederland wat te maken, is om iemand aan het hoofd  te zetten die wat te vertellen heeft,” (1) laat hij weten. Mens gunt Nederland “een sociale, nette Poetin.” (Harry Mens geciteerd op CIP.nl)

“Ik zei al: ook voor mij was de dominee de man van de preekstoel, de man van de verkondiging, meer de man van ‘boven’ dan van ‘beneden’.” (ds. Arie van der Veer geciteerd op CIP.nl)

“Discipelschap is een antwoord op de leegloop van de kerken.”  (…)  “Hiervoor zijn eigenlijk alle (lees: alleen – AJ) gemeenteleden nodig. Ze moeten net als de discipelen van Jezus leren wat het inhoudt om Zijn evangelie uit te leven en uit te dragen.” (Hetty Voogel geciteerd op CIP.nl)

(1) Vroeger kregen de mensen die Nederland, ons volk, werkelijk wat te vertellen hadden, ’s zondags tweemaal op de preekstoel gelegenheid om door te geven wat hun aller Raadsheer en hemelse Opdrachtgever ons volk (niemand uitgezonderd) te vertellen had en heeft. En veel hoorders wisten (nog) van hun opdracht om daarna te toetsen of de verkondigde woorden ook werkelijk als het Woord van hun hemelse Raadgever moest worden beschouwd. En wanneer bleek dat hun met die woorden werkelijk weer de Waarheid was verkondigd, dan beseften ze (als het “goede hoorders” waren) dat het verkondigde Woord ook gehoor gegeven en toegepast diende te worden in de dagelijkse levenspraktijk.

14 Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren 15 en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. 16 Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, 17 zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.

1 Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden, ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij: 2 Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. 3 Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten. 4 Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels.

5 Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak vervullen.
6 Mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten, het moment waarop ik heenga nadert. 7 Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. 8 Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.

(Apostel Paulus geciteerd – 2 Timoteüs 4)

Lees ookUit Handelingen 20…