Wederkomst en traditie…

Blijven bij een gevestigde traditie van onderwijs en uitleg van Gods Woord…

1 Broeders en zusters, over de komst van onze Heer Jezus Christus en het tijdstip waarop we met hem worden verenigd, zeggen we u: 2 verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer op het punt staat aan te breken. 3 Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan. 4 Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf. 5 Herinnert u zich niet dat ik u dit herhaalde malen heb gezegd toen ik bij u was? 6 Dan weet u ook wat hem nog tegenhoudt en dat hij pas zal verschijnen op de voor hem vastgestelde tijd. 7 Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen. 8 Pas dan verschijnt hij – en dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst. 9 De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, 10 en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. 11 Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. 12 Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft maar behagen schept in onrecht, worden veroordeeld.
13 Maar voor u, broeders en zusters, geliefden van de Heer, moeten wij God altijd danken. Hij heeft u als eersten uitgekozen om te worden gered door de Geest die heilig maakt en door het geloof in de waarheid. 14 Hij heeft u daartoe geroepen door het evangelie dat wij u verkondigd hebben en waardoor u zult delen in de luister van onze Heer Jezus Christus. 15 Wees standvastig, broeders en zusters, en blijf bij de traditie waarin u door ons onderwezen bent, in woord of geschrift. 16 Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, 17 u aanmoedigen en sterken in al het goede dat u doet en zegt.

Uit de tweede brief van Paulus aan de Tessalonicenzen (2 Tessalonicenzen 2)
Zie verder ook vervolg: 2 Tessalonicenzen 3

Persoonlijke notitie:

Als Paulus al in zijn tijd wilde en kon spreken van blijven bij een traditie van Schriftonderwijs, uitleg en toepassing, hoeveel temeer zullen wij dan na zoveel eeuwen Kerkgeschiedenis hebben te weten bij welke traditie van Bijbelonderwijs wij ons behoren thuis te voelen en bij aan te sluiten.
Laat er dus alle ruimte zijn om elkaar aan te spreken op wat Gods Woord zegt en op wat de Kerk daarover heeft leren belijden en wat we kunnen leren van het onderwijzen en uitleggen van de Schriften, zoals dat is doorgegeven door betrouwbaar gebleken mensen in onze voorgeslachten. En laten we daarom maar wat minder aandacht geven aan “nieuwlichters” uit onze eigen tijd, waarvan de persoonlijke betrouwbaarheid en houdbaarheid van hun onderwijs en m.n. “hun visies” vanwege de welvaart en vrede in onze tijd nog nooit zwaar getest zijn (zoals wel het geval is geweest bij bijvoorbeeld Bijbelleraars als Maarten Luther, Guido de Brès en Dietrich Bonhoeffer).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s