De prediking en het Zaad van de vrouw…(I)

Advent (I)

“In het eerste boek van Mozes kunnen wij lezen: ‘De Heere sprak nu tegen de slang: En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar Zaad. Dat zal u de kop vertreden, en u zult Het in de hiel steken’ (vgl. Genesis 3:15).

Dit Zaad is Jezus Christus, een natuurlijk Kind, net als andere kinderen uit de vrouw geboren en gevoed (vgl. Galaten 4:4). Hij heeft de kop van de slang vertreden. Daarop heeft Adam gewacht, maar hij heeft niet geweten wanneer het zou gebeuren en hoe het zou gebeuren. Het zijn duistere woorden, maar heel rijk van inhoud. Daarin was wel begrepen hoe het zou toegaan, maar de Geest moest het nog verder onderwijzen en verklaren.

Zoveel hebben zij er echter van verstaan, dat uit deze in de belofte genoemde vrouw – wie het dan ook zou zijn – een natuurlijk Kind zou geboren worden, een waar Mens met een menselijke natuur (vgl. Hebreeën 2:14). Hij zou dit werk, de kop der slang vertreden, uitvoeren. In deze woorden is echter ook begrepen dat Hij uit een maagd moest geboren worden (vgl. Jesaja 7:14), omdat God Hem toe-eigent aan de vrouw en Hem met nadruk en alleen het Zaad der vrouw noemt.

Voor wie werd dit Evangelie verkondigd? Alleen voor Adam en Eva. Nu, Gods Woord is niet tevergeefs, maar moet vrucht dragen. Daarom moet deze prediking Adam met de vrouw hebben teruggebracht tot God. Hiermee werden zij weer vertroost, zodat zij hebben geloofd en vertrouwd dat er in hun plaats een natuurlijk Mens zou komen, Die voor hen zonde, dood, duivel en hel zou overwinnen. Daarin heeft Adam geloofd en is hij weer genezen. Hij dacht: in dit Kind is weer genade en vrede, leven en troost.

Daarin ziet u, hoe God met zeer korte woorden iets kan zeggen waar men toch nooit uitvoerig genoeg over kan preken. In deze woorden is de komst van Christus begrepen en vervat: Zijn menswording uit de maagd Maria, Zijn lijden, sterven en opstanding voor ons, Zijn Koninkrijk en het Evangelie.”

Maarten Luther: Über das 1. Buch Mose, Predigten 1527, vgl. WA 24, 108, 36 – 109, 17; 110, 9-18

Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van dit e-mailadres info@maartenluther.com en van deze website: www.maartenluther.com (contact op de homepage)

Zie ook de bijbehorende webpagina’s:
– De prediking en het Zaad van de vrouw…(II)
– De prediking en het Zaad van de vrouw…(III)