Het begon niet pas met/bij de ‘Founding Fathers’… (II)

Geciteerd 1: Vanuit het niets, met gezond verstand en tomeloze energie schiepen de Founding Fathers een nieuw land met een uniek bestuur: de Verenigde Staten van Amerika.
Geciteerd 2: Ze waren bekend met Plato en Aristoteles, Cicero en Livius, met Machiavelli en Montesquieu. Ze hadden verlichtingsdenkers als John Locke en David Hume niet alleen gelezen, maar ze hadden hun ideeën ook vertaald naar hun eigen situatie.

Regeren laat zien, wat voor mens iemand is*

Geciteerd 3: Aangezien ik echter Uw Vorstelijke Genade (1) reeds voor geruime tijd beloofd heb en dus schuldig ben, het “Magnificat” uit te leggen, waarvan de onaangename praktijken van vele tegenstanders mij zo dikwijls hebben afgehouden, heb ik mij voorgenomen Uwer Vorstelijke Genades brief tegelijk met dit boekje te beantwoorden, bedenkende, dat mijn uitstel op den duur mij wel het schaamrood op de kaken zou kunnen brengen en het mij niet zou betamen, tot verdere voorwendsels mijn toevlucht te nemen, opdat ik het jeugdig gemoed van Uwe Vorstelijke Genade niet zou bezwaren, dat liefde heeft voor de goddelijke Schrift en door verdere beoefening daarvan meer aangevuurd en versterkt zou worden, waartoe ik Uwe Vorstelijke Genade Gods genade en bijstand toewens. Zoals ook ten zeerste nodig is, aangezien van de persoon van zulk een groot vorst het welzijn afhangt van vele mensen, indien hij, aan zijn eigen wil ontheven, door God genadig geleid wordt, daarentegen veler verderf, indien hij aan zichzelf wordt overgelaten en zonder genade wordt geleid.

> Want ofschoon de harten van alle mensen zich in de Hand van de almachtige God bevinden, is er toch niet voor niets van de koningen en vorsten gezegd: Het hart van de koning is in Gods Hand; Hij kan het keren, waarheen Hij wil; daarmede wil God Zijn vrees de grote heren inboezemen, opdat zij mogen leren, dat het hun niet past, iets te willen bedenken, dat hun niet speciaal door God ingegeven wordt. Wat andere mensen doen brengt alleen hunzelf of maar weinigen voordeel of schade aan; maar overheden zijn slechts daartoe ingesteld, dat zij voor anderen tot schade of tot voordeel zijn, en dit te meer, naarmate hun gebied zich verder uitstrekt. Daarom noemt ook de Schrift vrome, godvrezende vorsten engelen Gods, ja zelfs goden; slechte vorsten daarentegen noemt zij leeuwen, draken en wilde dieren, die God Zelf als één van Zijn vier plagen vermeldt, waartoe Hij pest, hongersnood, oorlog en wilde dieren rekent.

> Aangezien nu het hart van een mens, van nature vlees en bloed, uit zichzelf reeds licht hoogmoedig wordt, maar vooral wanneer hij over macht, goed en eer beschikt, komt het er, als er zulk een sterke aanleiding tot vermetelheid en een vals gevoel van zekerheid aanwezig is, nog eerder toe, om God te vergeten en zich om zijn onderdanen niet te bekommeren, en omdat het gelegenheid heeft om zonder straf kwaad te doen, gaat het zijn gang en wordt een dier, doet slechts wat hem behaagt, en is in naam een heer, maar inderdaad een boze geest, zodat ook terecht de wijze Bias heeft gezegd: “Magistratus virum ostendit“, regeren laat zien, wat iemand voor een man is.* Want de onderdanen mogen zich niet verzetten, uit vrees voor de overheid.

> Derhalve is het voor alle overheden noodzakelijk, dat zij, omdat zij niet bang behoeven te zijn voor mensen, God nog meer vrezen dan anderen, Hem en Zijn werken goed leren kennen en met zorgvuldigheid wandelen, zoals Paulus zegt in Romeinen 12: “Regeert iemand, zo zij hij zorgvuldig“.

> Nu is mij in de gehele Schrift niets bekend, dat hiertoe zo uitnemend dienstig is, als dit heilige lied van de hooggebenedijde (aanbeden) Moeder Gods, dat werkelijk al diegenen, die naar behoren zouden willen regeren tot zegen voor het land en voor zichzelf, zich goed mogen inprenten en onthouden. Hierin zingt zij inderdaad allerliefelijkst van de godsvruchten van wat God voor een Heere is, in het bijzonder welke Zijn werken zijn voor hoog en laag. Laat een ander naar zijn liefje luisteren, dat een werelds lied voor hem zingt, deze zedige maagd is bij een vorst en heer in een sfeer, die haar past; hem zingt zij een geestelijk, rein en heilzaam lied. Het is dan ook geen verkeerde gewoonte, dat dit lied dagelijks in alle kerken bij de vesper, in onderscheiding van andere liederen, op bijzonder plechtige wijze wordt gezongen.

* Of anders gezegd: door wie en door wat een mens gevormd is en zich heeft willen laten vormen.

(1) Johan Frederik, Hertog van Saksen, Landgraaf van Thüringen en Markgraaf van Meissen – Beschermheer van Luther, ook wel ‘Johan de Standvastige’ genoemd (zie afbeelding).

(Wordt vervolgd!)

Zie ook:

Bron citaat 1+2: Historisch Nieuwsblad 10/2016 – ‘Founding Fathers – De mannen die Amerika groot maakten‘ – door Frans Verhagen

Bron citaat 3:  maartenluther-nl-com/Luther ‘Lofzang van Maria’ (pdf)

NB. Deze blog serie werd geschreven om het belang en de invloed aan te geven van het Bijbelonderwijs van Luther (en hier in dit geval m.n. ook wat hij schreef in het ‘Magnificat’) voor de mensen (overheidspersonen, maar ook burgers en boeren) in Duitsland en andere landen in Europa. Het Bijbelonderwijs van Luther is bij de ontwikkelingen in Europa na het begin van de Reformatie en later ook in Amerika van niet te onderschatten betekenis geweest en heeft meer mensen bereikt en beïnvloed en daardoor ontwikkelingen in gang gezet dan het (toch meer status quo behoudende /conserverende) (Bijbel)onderwijs en leringen en levenspraktijk van (bijvoorbeeld) Erasmus.
Ook in het leven en bij het optreden van Willem Oranje en latere leden van het Oranjehuis in Nederland mogen/kunnen we de betekenis en invloed van het Bijbelonderwijs van Luther niet onderschatten. En het optreden van Willem van Oranje en ook dat van latere leden van het Oranjehuis zijn een voorbeeld en inspiratiebron geweest en gebleven voor velen tot ver buiten onze landsgrenzen toe.

Bron afbeelding:  Wikipedia – Johan de Standvastige

 

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Geschiedenis, Politiek. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s