De Bijbel – het Boek van de Heilige Geest

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn weg
(Psalm 119 : 105, weergave DB 1545)

Geciteerd: Het verstand is ook een licht – en een mooi licht! Maar de weg en de voet die uit zonde en dood moeten gaan tot gerechtigheid en leven, kan het verstand niet weten of wijzen, maar het blijft in duisternis. Zoals onze povere lampenpitjes en kaarsvlammetjes de hemel en de aarde niet kunnen verlichten, maar alleen kleine hoekjes in de huizen.

De zon echter verlicht hemel, aarde en alles: zó is Gods Woord ook de ware zon die ons de eeuwige dag geeft om daarin te leven en vrolijk te zijn. Dit Woord dat ons verlicht, is overvloedig en liefelijk in de Psalmen gegeven. Wel hem die er lust in heeft en dit licht graag ziet; want het wil je graag verlichten. Maar de mollen die in de aarde leven en de vleermuizen die de duisternis liefhebben, schuwen dit licht – dat is de wereld (vgl. Johannes 3 : 19 vv).

Wie een ander licht zoekt dan Gods Woord, die vindt zeker alleen dwaling. Het lopen in dit ‘licht’ is nog veel gevaarlijker, dan het lopen in volslagen duisternis. Want een dwaallicht is een dubbele duisternis: omdat het niet alleen laat dwalen in de duisternis – maar ook, omdat deze duisternis zich niet wil laten verlichten, ja zij wil immers zelf een licht zijn. Daarom is hij die in deze duisternis wandelt, niet te helpen. Veel beter is het om eenvoudigweg enkel duisternis te zijn – daar kan men tenminste nog helpen en het licht aanwijzen.

Het is onfeilbaar zeker en waar, dat buiten Gods Woord, alle mensenleer en mensenwijsheid, ze mogen zo mooi glanzen en schitteren als het maar kan, pure duisternis is. Daarom zegt Petrus ook: ‘U doet goed, dat u op het vaste profetische Woord acht geeft, als op een licht, dat schijnt in een duistere plaats’ (vgl. 2 Petrus 1 : 19). Hier noemt hij de wereld met al haar pracht en schittering en in haar hoogste kunnen en weten, een duistere plaats, waar de Zon der Gerechtigheid niet schijnt.

Het is waar dat menselijke wijsheid en wetenschap edele gaven* van God zijn en tot allerlei dingen goed en nuttig. Daarom kan je die ook in dit leven niet missen. Wij kunnen echter nooit grondig daaruit te weten komen wat voor God zonde en gerechtigheid is, hoe wij van de zonde verlost en voor God vroom en rechtvaardig worden, en hoe wij uit de dood tot het leven kunnen komen. Dat hoort bij de Goddelijke wijsheid, die ware gouden wetenschap: die vind je niet in de boeken van juristen en wereldwijzen, maar alleen in de Bijbel – dat is het Boek van de Heilige Geest.

Maarten Luther: Auslegung etlicher Trostsprüche, so D. M. Luther in seiner lieben Herren und guten Freunde Bibeln und Postillen mit eigener Hand geschrieben hat. Vgl. EA(2) 52, 320 ff

* Opgemerkt AJ:   God heeft het in zijn almacht zo beschikt dat met de wetenschap en andere wereldwijsheid geen roem kan worden behaald tegenover Hem en Zijn Woord. Ook de wetenschap en de wijsheid van mensen kan en heeft zich tegenover Hem en Zijn Woord niet te verheffen maar te buigen! ‘Eenmaal zullen alle knieën zich buigen voor Hem’.

Bron citaat:  info@maartenluther-citaten.nlwww.maartenluther.com. Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Meldt u dan aan via de email of de website. Er zijn geen kosten aan verbonden als iemand deze wekelijkse citaten zelf ook graag wil ontvangen.

(…) 2 Eens zal de dag komen dat de berg
met de tempel van de HEER rotsvast zal staan,
verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen.
Alle volken zullen daar samenstromen,
3 machtige naties zullen zeggen:
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER,
naar de tempel van Jakobs God.
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,
en wij zullen zijn paden bewandelen.’
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.
4 Hij zal rechtspreken tussen de volken,
over machtige naties een oordeel vellen.
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers
en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,
geen mens zal meer weten wat oorlog is.
5 Nakomelingen van Jakob*, kom mee,
laten wij leven in het licht van de HEER.
(Uit Jesaja 2)

* Zie ook: Psalm 87 : 6, Handelingen 16 : 14-15, Romeinen 3: 27-30, Galaten 3 : 7 en
‘Het Woord van God ingejaagd’…, ‘Als een bom’? en ‘Onze voorgangers niet ‘op het schild heffen’…

Bron afbeelding:  In-between (a divers people)

 

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël, Politiek, Wetenschap. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s