‘Als een bom’? *

Op de sabbat gingen we de stadspoort uit in de richting van de rivier want
we vermoedden dat daar een gebedsplaats was (Handelingen 16 : 13)

Geciteerd: Gewoontegetrouw ging Paulus eerst op zoek naar een synagoge, omdat hij zich eerst tot de Jood richtte en daarna tot de Griek. Na enig speurwerk kwamen ze er al snel achter dat zich in Filippi geen synagoge bevond. Van een grote Joodse gemeenschap was dan ook geen sprake. Als ze al een Joodse bijeenkomst wilden tegenkomen, moesten ze het buiten de stad zoeken.

Op de sabbatdag gingen zij de poort uit naar de rivier (de Gangites), waar zij dachten dat een gebedsplaats zou zijn (Hand. 16 : 13). En inderdaad, ze troffen een aantal vrouwen aan die daar waren samengekomen om te bidden. Lucas zegt dat zij gingen zitten en tot de vrouwen spraken die waren samengekomen. Het was onder de Joden gebruikelijk dat er door de rabbi’s (mannen) ‘zittend’ onderwijs werd gegeven (vgl. Matt. 5 : 1-2; Luc. 4 : 20)

Op één vrouw wordt op bijzondere wijze de schijnwerper gericht: Lydia, een purperverkoopster uit de stad Tyatira, die God vereerde (16 : 14a). Hier worden achtereenvolgens haar naam, beroep, geboorteplaats en verhouding tot God opgesomd.

Een heidense zakenvrouw, genaamd Lydia uit Tyatira, die in Filippi woonde en die tot het jodendom was bekeerd en in de God van Israël geloofde. Zij hoorde toe en de Heer opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus werd gesproken (vs. 14b). Het was dus niet een man (16 : 9), maar een vrouw die als eerste in Europa tot geloof kwam en zich liet dopen.

Hier zien we dat we voorzichtig te werk moeten gaan met het interpreteren van ‘gezichten’. De predikers hadden misschien verwacht nu een Macedonische man te ontmoeten om hem het evangelie te verkondigen.

Maar nee, het was een vrouw. De kernboodschap van het gezicht was naar Macedonië te gaan en daar het Evangelie te verkondigen. De Macedonische man is maar bijzaak in dit gezicht. Maar waarom liet God Paulus dan een man zien en geen vrouw? Hij wist toch dat niet een man, maar een vrouw het eerst tot geloof zou komen? Ja, dit wist God! De man die tot geloof komt, vinden we in de volgende perikoop (Hand. 16 : 16-34).

Waarom dan tóch een man en geen vrouw?
Heeft God ons hiermee iets te zeggen of niet?
Nadenken over dit soort vragen maakt de Bijbel juist zo boeiend.
Laten we nog eens op een rijtje zetten wat er met Lydia gebeurde, toen Paulus sprak:

1. Zij hoorde toe.
2. De Heer opende haar hart.
3. Zodat zij acht gaf op wat door Paulus werd gesproken.
4. Zij met haar huis lieten zich dopen.
5. Zij opende haar huis voor Paulus en zijn metgezellen.

Paulus zegt dat het geloof uit de prediking is, en de prediking door het woord van Christus (Rom. 10 : 17). Ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal behouden worden. Maar als er geen ‘prediker’ is die het evangelie verkondigt, kan men ook niet geloven in Hem die men moet aanroepen. Hoe zullen ze geloven in Hem van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt. (Rom. 10 : 13-14)?

Hier wordt nog eens duidelijk hoe belangrijk het is om het evangelie te prediken. Als wij de mensen niet vertellen (m.n. ‘voorleven’!)  Wie de Heer Jezus is en wat Hij voor ons heeft gedaan, kunnen ze ook niet geloven in Hem die ze moeten aanroepen. Laten we ons daarom niet schamen voor het Evangelie; want het is Gods kracht tot behoudenis voor ieder die gelooft (Rom. 1 : 16). Wie weet, misschien is er onder de toehoorders een Lydia van wie het hart door de Heer wordt geopend?

Opgemerkt: Sloeg de preek bij Lydia in ‘als een bom’*? We kunnen toch beter het voorbereidende werk van God benadrukken door te zeggen dat de dingen – door de verkondiging van Paulus – op hun plaats vielen bij deze vrouw. God zal even later wel een ‘bom’ (aardbeving) gebruiken om ook een man daar ontvankelijk te maken voor de verkondiging van het Evangelie. Zie verder behalve Handelingen 16 ook Handelingen 17 : 1-4.

* N.a.v. ‘Bij Lydia slaat zijn preek in als een bom.’ – uit meditatie van ds. René de Reuver in Met hart en ziel over ‘het verhaal van Lydia. Een indrukwekkende, inspirerende vrouw!’

Bron citaat:  oudesporen-nl – ‘Paulus op weg naar Filippi

Bron afbeelding:  St. Matthews Evangelical Lutheran Church

 

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s