Een Christelijke levenswandel in het huwelijk… (IV)

Want zo hebben zich vroeger ook de heilige vrouwen versierd, die hun hoop op God stelden, en aan hun man onderdanig waren; zoals Sara aan Abraham gehoorzaam was en hem heer noemde, van wie u dochters bent geworden, als u goeddoet, en niet zo vreesachtig bent. Zo ook u, mannen, woon bij hen met verstand, en geef aan het vrouwelijke, als aan het zwakkere gereedschap, eer, als mede-erfgenaam van de genade des levens, opdat uw gebeden niet worden verhinderd.‘ (1 Petrus 3 : 5-7).

Mannen, woon bij hen met verstand

Geciteerd 1: De (gehuwde) vrouw, zegt Petrus, is net zo goed een middel in Gods hand als de man. God laat haar kinderen dragen, baren, voeden, verzorgen, en het huis regeren. Deze werken zal de (gehuwde) vrouw doen, zoals Paulus zegt in Titus 2 : 4: ‘…hun mannen lief te hebben, hun kinderen lief te hebben.‘ Daarom is zij als een middel en vat in Gods hand, Die haar daartoe geschapen en haar dit heeft ingeplant. Dit moet de man weten en haar daarvoor aanzien. Daarom zegt Petrus: ‘Mannen woon bij hen met verstand.

Een vrouw heeft zich inderdaad te houden aan wat haar man zegt en wil. Dat moet gebeuren. Hij zal echter niet ‘naar zijn dolle kop’ (1) over haar regeren of haar verachten en vernederen. Hij zal niet alleen voorzichtig met haar omgaan en haar sparen en ontzien, als een zwak(ker) vat (2a) en een middel in Gods dienst, maar haar daarbij de eer geven dat zij ook een deelgenoot is van de genade van het eeuwige leven.

God Zelf wil iedere man leren…

De man, die een sterker middel (2b) in Gods hand is, zal dus zo omgaan met zijn vrouw, die van nature een zwakker lichaam (3) heeft en doorgaans banger en vreesachtiger is, dat het haar krachten niet te boven zal gaan. (4)
We kunnen nu deze regel stellen: God zelf laat iedere man weten hoe hij met verstand met zijn vrouw moet omgaan, maar altijd voor zover de krachten en vermogens van een vrouw dat toelaten. Want je zult de macht die je hebt niet gebruiken zoals je zelf maar wilt. Ja, je bent juist daarom haar man opdat je haar helpt, onderhoudt en beschermt, en niet opdat je haar ombrengt.
Dit kan je niet precies voor iedereen aangeven en uitwerken, want je moet tenslotte zelf (leren) begrijpen wat het wil zeggen: met verstand bij haar wonen.

Zodat het van twee kanten komt

Geciteerd 2: Mannen moeten geduld hebben, vergeven en waar nodig het zwakke(re) vat niet alleen ontzien, maar ook de eer geven.
Dat ‘eer geven’ heeft men verschillend uitgelegd. Sommigen hebben het zo geduid dat de man de vrouw zal verzorgen met eten, drinken en kleding. Anderen hebben het betrokken op de huwelijksplicht.
Ik houd het er echter voor dat dit de bedoeling is: dat de man de vrouw zó zal aanzien dat zij christin is. Ja, dat zij beiden christenen (5) zijn, zodat het van twee kanten komt: de vrouw eert de man, en de man eert de vrouw.

In liefde en vrede

Als zij zó met elkaar omgaan, komt alles goed. Dan zullen ze ook in liefde en vrede leven. En waar die kunst niet geleerd wordt, komt er enkel afkeer en tegenzin in het huwelijk. Dat komt ervan als man en vrouw elkaar slechts nemen om goede dagen en plezier van elkaar te hebben – om ten slotte enkel verdriet en ellende te vinden.

Góds werk en Góds wil aanzien

Wanneer je echter in het huwelijk Gods werk en Gods wil aanziet, dan kun je in het huwelijk als christenen leven, en niet als heidenen die God niet kennen.

(wordt vervolgd!)

(1) Spreken en handelen naar wat het moment en/of zijn eigen belang hem maar ingeeft.
(2a/b) Een gereedschap kan op zich wel uit zwakker materiaal bestaan, maar de kracht die daarmee wordt uitgeoefenden en de uitwerking daarvan hoeft daarom niet onder te doen of kan zelfs uitgaan boven die van een op zich sterker stuk gereedschap. In de operatiekamer hanteert een arts niet een zwaard of bijl, maar wel een scalpel.
(3) M.n. een kwetsbaarder lichaam.
(4) Dat hij van haar lichamelijke en/of psychische kracht niet te veel verlangt en vergt.
(5) Dochters van Sarah en zonen van Abraham – zie ook Galaten 4 : 21-31.

Zie ook:Een Christelijke levenswandel in het huwelijk… (I)‘, (II)(III), (V) en ‘Identiteit van Joden en Christen ligt in Christus…

Bron citaat: Maarten Luther Als goud door vuur beproefd – Korte verklaring van de eerste brief van de apostel Petrus in 60 overdenkingen – Overdenking 37 – Samengesteld, ingeleid door H.C. van Woerden – © 2020 Den Hertog B.V., Houten.

Bron afbeelding:  JeffRandleman-com

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s