Een Christelijke levenswandel in het huwelijk… (II)

Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen,
die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
‘ (Efeziërs 2 : 10)

De werken doen die God behagen

Het is heel belangrijk dat je nu weet wat voor werken je moet doen, die God behagen. Dáár zouden we onze uiterste best voor moeten doen. Net zoals we de wereld zien doen, die met grote moeite en ernst doet en navolgt wat mensen hebben verzonnen. De getrouwde vrouw kan geen hogere en edeler schat hebben dan wanneer ze zich zo gedraagt dat ze onderdanig is aan haar man. Dan is zij er zeker van dat ze God behaagt met wat ze doet. Wat zou haar nog meer blijdschap kunnen geven?

Dit wil ik aanzien

Daarom, wie een christelijke vrouw wil zijn, die zal zo denken: Ik wil niet aanzien wat voor man ik heb – of hij nu een heiden is of een gelovige, vroom of slecht – maar dat wil ik aanzien: dat God mij in de huwelijkse staat heeft gezet en mij heeft bevolen dat mijn wil aan de wil van mijn man onderworpen moet zijn. Daarom wil ik mijn man onderdanig en gehoorzaam zijn.

Puur goud

Wanneer de vrouw in deze gehoorzaamheid blijft, zijn al haar werken puur goud.

Wat mensen hebben verzonnen

Wanneer getrouwde mensen dit zouden weten en zich daaraan hielden, hoe gelukkig zouden ze dan zijn. Echter niemand geeft erom wat Gods werk en gebod is. Maar wat mensen hebben verzonnen, dat wordt door iedereen nagevolgd.

Dat is het eerste, hierna zegt de apostel hoe een vrouw zich tegenover anderen heeft te gedragen.

Maarten Luther: Epistel S. Petri gepredigt und ausgelegt, vgl. W(2)9, 1214 ff (1539)

(wordt vervolgd!)

Zie ook:Een Christelijke levenswandel in het huwelijk… (I)‘ en
Identiteit van Joden én Christenen ligt in Christus…

Geciteerd 2: Ten tweede zult u, bruid, weten dat God u aan uw man verbonden heeft, gelijk de gemeente aan Christus verbonden is. U zult uw man liefhebben, respecteren en volgen in alle dingen die goed en rechtvaardig zijn, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is. Het gebod van God en het voorbeeld van godvrezende vrouwen die op God vertrouwden en hun mannen dienden, zult u navolgen. Zo zult u uw man in alle goede en rechte dingen behulpzaam zijn, u zult aan uw gezin goede zorg besteden en het bewaren in de vreze des Heeren. U zult ook in eerbaarheid en godsvrucht wandelen, om anderen tot voorbeeld te zijn.
Tot slot, bruidegom en bruid, houdt steeds in gedachtenis dat u beiden erfgenamen van de genade des levens bent. Zo zult u in wijsheid met elkaar samenleven en niet verbitterd tegen elkaar zijn, opdat uw gebeden niet verhinderd worden.
Bron geciteerd 2:  Klassieke huwelijksformulier

Bron citaat: Maarten Luther Als goud door vuur beproefd – Korte verklaring van de eerste brief van de apostel Petrus in 60 overdenkingen – Overdenking 36 – Samengesteld, ingeleid door H.C. van Woerden – © 2020 Den Hertog B.V., Houten.

Bron afbeelding:  Daily Bible Verse

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s