Prediker: Spreken over vergankelijkheid en zinloosheid…(I)

Ik heb ingezien dat wat God doet in eeuwigheid zal bestaan.
(Uit Prediker 3 vers 14)

Spreken uit geloof…

Geciteerd: Ik heb ingezien dat wat God doet in eeuwigheid zal bestaan, daar is niet toe te doen en daar is niet af te doen. Ik heb ingezien dat het ijdele (vergankelijke en zinloze) zijn eigen plaats heeft in de wereld en in de geschiedenis, en ook daar is niet aan toe te doen of af te doen. Deze spreker heeft het niet over een heilig weten, dat onttrokken zou zijn aan de ijdelheid waaraan geheel de schepping is onderworpen (zie ook Romeinen 8 vers 20). Hij spreekt uit geloof, en dat wil altijd zeggen: grijpen naar het eeuwige leven.

Niet dat ik het al gegrepen heb…

Grijpen naar het eeuwige leven, dat is zeggen ‘Denk nu niet dat ik het al gegrepen heb of al volmaakt ben’; en: ‘maar ik jaag ernaar, om datgene te grijpen waartoe ik door Christus gegrepen ben‘. Jezus van Nazareth heeft het boek Prediker gekend en erkend: Johannes 3 vers 8 doet sterk denken aan Prediker 8 vers 8. De spreker in 3 vers 14v spreekt uit geloof, waaraan de gespreksopener (zie 1 de verzen 2-11) en ook andere sprekers (1) bezig zijn te onzinken.

Uitdrukking van het gericht Gods…

Het ijdele leven draagt altijd het kenmerk van zijn oorsprong, het is niet uit Gods hand gevallen, het ligt er in en het blijft er in. Het ijdele hangt samen met het gericht Gods en is er een uitdrukking van. Het ligt daar onuitwisbaar in de tijd in Gods hand. En dat moet ons uitgangspunt zijn. 3 vers 14 handelt niet allereerst over een eindeloze duur: het spreekt over de onaantastbaarheid van al wat gebeurd is en gebeurt en zal gebeuren. Want dat alles is niet op zichzelf aangewezen.

God doet dat uit liefde…

Prediker 3 vers 14 spreekt over drie onderwerpen, die echter veel nauwer samenhangen dan die van 3 vers 11. Wat God doet is eeuwig; dit wordt nader uitgelegd door: daar is niet aan toe te doen en niet af te doen – met deze woorden wordt het begin van 3 vers 14 niet uitgeput, er wordt veeleer aandacht gevraagd voor een belangrijk aspect van het gezegde. En in de derde plaats zegt deze spreker in dit vers: en God doet dat uit liefde, God doet dat opdat men vreze voor Zijn aangezicht.

Zinvol spreken over het ijdele…

Door zijn kritiek op de manier waarop het ijdele tot nog toe besproken was, wijst de spreker van 3 vers 11 en 14v de weg, langs welke zinvol over het ijdele gesproken wordt. Dat is een vreemde zaak: zinvol spreken over het ijdele, dat eventueel zich als zinloosheid kan openbaren. Daardoor komen we tot de zin van het ijdele. De verijdeling van het mensenleven heeft haar zin. Ze wordt begrepen als gericht Gods, en in die zin wordt er telkens in het boek Prediker over gesproken.

Geen bangmakerij…

In 11 vers 9 en 12 vers 14 wordt het gericht genoemd in verband met de levensgeschiedenis. 11 vers 9 eist vrije ruimte op voor levensvreugd en het genieten van de jeugd en zegt daarbij, ‘dat God u/jullie om al deze dingen in het gericht zal doen komen‘. Dat heeft niet de strekking van bangmakerij. Zo’n strekking heeft de Schrift nooit. Dat blijkt wel uit 11 vers 9 en in 12 vers 14. Het blijkt nú door de manier waarop, waarop de spreker van 3 vers 15 aandacht vraagt voor de duurzaamheid.

(Wordt vervolgd!)

(1) De werkhypothese, waarvan de schrijver gebruik heeft gemaakt, namelijk dat het boek Prediker een verslag is van een discussie waaraan vele en in overtuiging uiteenlopende sprekers deelnamen, ligt zó voor de hand, dat we moeilijk kunnen aannemen dat ze nooit eerder geopperd zou zijn. In de ons bereikbare literatuur hebben we haar echter niet aangetroffen.

Bron citaat: Boek – ‘Heersende te Jeruzalem‘ – door prof. dr. K.J. Popma (1903-1986)

Zie ook:

Bron afbeelding: Pinterest (Pin on JOY JOY JOY)


Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s