Wie volhouden en volharden tot het einde…

Ik zal U niet laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent.‘ (Uit Genesis 32 vers 26)

Ons grootste offer…

Geciteerd 1: Dit voorbeeld van Jakob leert ons dat het geloof niet moet opgeven maar moet volharden, zelfs als het niet alleen de dood en de zonde voelt, maar ook de toorn van God. En dat zijn de kracht en de sterkte van de Geest.
We moeten niet direct bij de eerste tegenslag alle moed en hoop laten varen, maar we moeten volhouden, bidden, zoeken en kloppen. En ook als het erop lijkt dat God van je weg wil gaan, houd er dan niet mee op, maar volg Hem steeds ijverig na, zoals de Kananese vrouw dat deed, voor wie Christus Zich niet heeft kunnen verbergen.
En als Hij Zich in het huis of de slaapkamer terugtrekt en niet wil hebben dat iemand bij Hem komt, ga dan toch niet weg, maar blijf Hem volgen. Als Hij niet naar je wil luisteren, klop dan op de kamerdeur en ga schreeuwen.
Want het grootste offer dat we kunnen brengen is dat we niet stoppen met bidden, maar blijven volhouden en zoeken, totdat we (met) Hem overwinnen en zegevieren.

Over de rechtvaardig en de onrechtvaardige zal God gericht oefenen, want er is voor elke zaak en elk werk een bestemde tijd.‘ (Uit Prediker 3 vers 17)

Wankel dan niet, want Hij staat vast…

Geciteerd 2: Door alle onrecht – ook in de kerk – heen verwezenlijkt God de Here Zijn recht. In Prediker 3 vers 14v en 16v beluisteren we een toon als in het einde van het boek Job: ‘Ik weet dat Gij alles vermoogt, en dat geen van Uw plannen wordt verijdeld‘. Breder is deze gedachte uitgesproken in ‘Ik heb ingezien dat wat God doet voor eeuwig is‘: daarin wordt de onwankelbaarheid van Gods handelen beleden; niemand kan het veranderen door er iets aan toe te doen of er iets van af te halen, het blijft Zijn onwankelbaarheid handhaven. God Die boven de tijd verheven is, komt door Zijn bemoeienis-met-mensen in de tijd en werkt in de tijd ál Zijn plannen uit. Wie dat aanziet, krijgt de indruk dat het weinig sterk lijkt (1); maar het is onwankelbaar, er is niets aan toe of af te doen. En Hij doet dat opdat de mens vreze voor Zijn aangezicht: om de vreze des Heren* te vestigen op aarde.

Volmaakt betrouwbaar…

Want doordat Hij de onwankelbaarheid van Zijn doen betoont, weet de mens dat Hij betrouwbaar is, volmaakt betrouwbaar: aan wat Hij doet ontbreekt niets, er kan niets afgedaan of aan toegevoegd worden. De boven de tijd Verhevene schijnt wel zwak (1) te worden doordat Hij handelende de tijd in gaat, maar Hij blijft de Verhevene. Hij blijft de Betrouwbare en Getrouwe, en Hij daarin de Almachtige. Als de Here aan Abraham en aan Job Zijn onwankelbare trouw wil doen zien, verzekert Hij de Almachtige te zijn. Hij vindt voor Zijn trouw wegen die niemand had kunnen bedenken. We ontmoeten Gods Almacht uitsluitend op de wegen van Zijn trouw.

Groeien in gerechtigheid

Die onrecht doet, doet inderdáád onrecht, en zo iemand groeit in het onrecht doen: Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; en wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd, Openbaring 22 vers 11. Ook de rechtvaardige groeit in zijn gerechtigheid. Zijn recht wordt gebogen, de ruimte voor zijn taak wordt ingekort, maar hij doet precies zoveel als de Here wil, en het heeft ook dat effect dat de Here beraamd heeft.

* Zie Psalm 111 vers 10: ‘De vreze des Heren is het begin der wijsheidZijn roem houdt stand voor altijd.

(1) ‘… want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. (Uit 1 Korintiërs 1 vers 25 en zie hierbij ook de verzen 30-31)

Bron citaat 1: checkluther-com – Meditatie 21 juni 2021 – Luther Heritage Foundation (Veenendaal)

Bron citaat 2: Boek – ‘Heersende te Jeruzalem‘ – door prof. dr. K.J. Popma (1903-1986)

Zie ook:

God is getrouw, Zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen,
Die ’t heden kent, de toekomst overziet,
laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen
en ’t werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert Zijn hand.

(Gezang 304 vers 1, Liedboek voor de Kerken, 1973)

Bron afbeelding: SlidePlayer

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s