Aandacht en eerbied voor Maria…

En voor de overheid én voor het gewone volk

Hij ontzet machtigen uit hun heerschappij, en verhoogt nederigen en geringen;
Hij verzadigt hongerigen met allerlei goederen en laat rijken ledig;
(Uit Lukas 1 : 45-55 de verzen 52 en 53)

Geciteerd 1: Maar zo logisch is dat helemaal niet, dat de moeder van het kindeke Jezus – die van het ezeltje en de overvolle herberg – centraal staat in een programma van de EO. Omdat je zou denken dat een protestantse omroep niets opheeft met de verering van Maria, de vrouw die van Luther en de andere reformatoren slechts een bijrolletje toebedeeld kreeg, in de schaduw van God en zijn zoon.

Geciteerd 2:Het is verbazingwekkend‘, zegt kunsthistoricus Désirée Krikhaar bij de koffie en de kwarktaart. ‘Maar Jezus’ moeder wordt steeds populairder bij protestanten. Het protestantisme ging uit van ‘in den beginne was het Woord’ en alle plaatjes werden eruit geknikkerd, die van Maria incluis.’

Geciteerd 3 (1): Want de onderdanen mogen zich niet verzetten (Zie o.a. Romeinen 13), uit vrees voor de overheid. Derhalve is het voor alle overheden noodzakelijk, dat zij, omdat zij niet bang behoeven te zijn voor mensen, God nog meer vrezen dan anderen, Hem en Zijn werken goed leren kennen en met zorgvuldigheid wandelen, zoals Paulus zegt in Romeinen 12: “Regeert iemand, zo zij hij zorgvuldig“.

Geciteerd 4: Nu is mij in de gehele Schrift niets bekend, dat hiertoe zo uitnemend dienstig is, als dit heilige lied van de hooggebenedijde (aanbeden) Moeder Gods, dat werkelijk al diegenen, die naar behoren zouden willen regeren tot zegen voor het land en voor zichzelf, zich goed mogen inprenten en onthouden. Hierin zingt zij inderdaad allerliefelijkst van de godsvruchten van wat God voor een Heere is, in het bijzonder welke Zijn werken zijn voor hoog en laag. Laat een ander naar zijn liefje luisteren, dat een werelds lied voor hem zingt, deze zedige maagd is bij een vorst en heer in een sfeer, die haar past; hem zingt zij een geestelijk, rein en heilzaam lied. Het is dan ook geen verkeerde gewoonte, dat dit lied dagelijks in alle kerken bij de vesper, in onderscheiding van andere liederen, op bijzonder plechtige wijze wordt gezongen.

Geciteerd 5: Moge die tedere Moeder Gods mij (door haar voorbede) de geest willen verwerven, om dit haar lied stichtelijk en grondig te verklaren en om daaraan het heilzaam inzicht en het lofwaardig leven te ontlenen, dat aan Uwe Vorstelijke Genade en aan ons het Magnificat allen ten goede komt, opdat wij daardoor in het eeuwige leven (Gode) mogen lofzingen met dit eeuwig “Magnificat” Daartoe helpe ons God! Amen.

* In Lukas 2 : 19 staat: En Maria bewaarde al die woorden in haar hart. Laten wij dat ook doen met de tot ons gesproken woorden van Gods Woord!

(1) De Lofzang van Maria, het Magnificat, 1521 door Maarten Luther in zijn functie als kapelaan opgedragen aan Johan Frederik, Hertog van Saksen, Landgraaf van Thüringen en Markgraaf van Meissen.

Opgemerkt AJ: Maarten Luther heeft met het schrijven en aanbieden van zijn ‘toelichting’ op het Magnificat zijn landsheer een goede dienst bewezen en het zal eerder (geheel) gelezen en meer gewaardeerd zijn dan de inhoud van een (volumineus) dogmatisch geschrift dat bij de koning ‘over de muur gegooid’ werd, zoals gebeurde met de Institutie van Johannes Calvijn en de Geloofsbelijdenis van Guido de Brès.

Zie ook:

Bron citaten 1-2:  deVolkskrant (via Blendle) – ‘Tipje van de sluier‘ – door Cécile Narinx
Bron citaten 3-5:  maartenluther-nl-com/Luther ‘Lofzang van Maria’ (pdf)

Bron afbeelding:  Berea Project

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Israël. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s