Priesterschap van de gelovigen… (V)

(…) 1 Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. 2 U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is. 3 Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof *, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven.

Nog altijd ‘Pinkstergemeente(n)’…

Wat kan ik druk zijn met mezelf en met wat ik in mijn eigen ogen allemaal niet kan. Hoe vaak denk ik dat ik iets beter zou moeten, dat ik iets niet goed doe of me niet genoeg inzet. Dat maakt dat ik niet blij ben met mezelf en niet tevreden met wat ik doe.
Het lijkt zo simpel om al die gedachten los te laten en je helemaal over te geven aan God. Ik, jij, wij zijn immers werktuigen (instrumenten) in Zijn hand. Hij heeft ons geschapen zoals we zijn. (1) We hoeven ons niet te meten aan wie of wat ook in deze wereld.
In plaats van mijzelf voortdurend te wegen en te meten, mag ik blij zijn met wie ik ben en met de gaven die God mij heeft geschonken. Dankbaar geef ik me over aan Gods wil met mij. (2)

Tot slot: We zijn en blijven ‘een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap‘ (3) en daarmee ‘Pinksterkerk/Pinkstergemeenten, want:’

(…) 17 Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer. 18 Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn. (Uit Jakobus 1)

Bron meditatie: Dag in Dag uit 2019 – 10 december – Leger des Heils | Ark Media

(…) 8 Want door ​genade​ zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand roeme. 10 Want zijn maaksel zijn wij, in ​Christus​ ​Jezus​ geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. (Uit Efeziërs 2)

(1) Psalm 100 : 3: Erken het: de HEER is God, Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe, Zijn volk zijn wij, de kudde die Hij weidt.

(2) Spreuken 19 : 21: Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER.

(3) Zie 1 Petrus 2 : 9

Zie ook ‘Priesterschap van de gelovigen… (I), (Ia), (II), (III) en (IV)

Bron afbeelding:  Verses

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s