Artikel dr. M. Klaassen geen ‘herderlijk schrijven’… (I)

Ik ben de Goede Herder, de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.’
(Uit Johannes 10 vers 11)

Geciteerd 1: Het zevende gebod luidt in de Statenvertaling “Gij zult niet echtbreken”. Op het eerste gezicht lijkt dit te slaan op echtscheiding. Dat is echter niet helemaal juist. Het heeft er wel mee te maken, maar wat dit gebod in de eerste plaats verbiedt is de zonde van overspel. “Gij zult geen overspel plegen”. Overspel – seksuele gemeenschap hebben terwijl je zelf getrouwd bent – of de ander – is een dermate ernstige zonde dat God er speciaal een gebod in de Tien Geboden aan wijdt. Het is een zonde die zo ingrijpend is dat Jezus in Matth. 19 dít als enige reden ziet waarom je een huwelijk mag ontbinden. Overspel is zo verwoestend en destructief dat God in zo’n geval mensen toestaat uit elkaar te gaan.

Opgemerkt 1: We moeten hier heel goed lezen en dan zullen we beseffen dat wat hier boven geschreven staat toch niet overeenkomt met wat onze Heer bedoelde te zeggen in Matteüs 19 de verzen 7-9. Onze Heer heeft het over de hardheid van onze mensenharten. Wanneer het aan God gelegen had, zo maakt Hij duidelijk, dan was zelfs ook overspel geen reden (of zelfs recht) tot echtscheiding geweest. Onze God had veel liever gezien dat er weer verzoening tot stand gebracht zou worden en dat was ook altijd Zijn wens gebleven. Maar omdat God bij Mozes nog rekening wilde (‘moest’!) houden met hoe wij mensen allen van nature zijn, had hij mannen(!) het ‘(voor?)recht’ gegeven om hun vrouw een scheidbrief te overhandigen en haar te verstoten in geval van ‘hoererij’. En dan zegt onze Heer vervolgens, maar als een man dan toch – ondanks dat God het zo graag anders zag en ziet verlopen, namelijk dat de schuldige schuld belijdt en dat de beide echtgenoten zich weer verzoenen met elkaar – van die ‘ontsnappingsregel’ in Gods wet gebruik wil maken, dan moest het wel echt om een ‘ongeoorloofde verbintenis’ (‘hoererij’) gaan. En dat woord ‘hoererij’ moeten we zwaar laten wegen. Wanneer kon een man zijn vrouw die – eens of vaker misschien – op overspel betrapt was dan ook werkelijk beschuldigen van hoererij en dat ze zich naar anderen toe als een hoer gedroeg of dat ze werkelijk wilde of was gaan samenleven met een andere man?

Opgemerkt 2: Maar beter is dat we hier – bij al het nieuwe onderwijs van onze Heer – tot het besef komen dat onze Heer ons een heel andere weg kwam wijzen. En dat was niet de weg van heel goed de wetsregels leren kennen en toepassen (waar de Schriftgeleerden en Farizeeën zo goed in meenden te zijn en ‘hun vak’ van hadden gemaakt), maar dat was de weg (de aanpak/werkwijze) van de Goede Herder, die Zijn schapen kent en die verdwaalde en verloren schapen niet in de steek laat, maar opzoekt en op Zijn schouders neemt en weer terug draagt naar de kudde! We lezen daarvan in o.a. Johannes 8 wanneer de Schriftgeleerden en Farizeeën een op overspel betrapte vrouw bij Hem brengen. Maar het klinkt ook duidelijk in Zijn woorden in de Bergrede, m.n. de verzen 27-32 en in Paulus woorden in m.n. die van Romeinen 2 de verzen 17-29 en in de brief van Jakobus de verzen 10-13 van hoofdstuk 2.

Opgemerkt 3: Ook het woord ‘desastreus’* is verre van Bijbels en pastoraal. We lezen bij het overspel van David met Batseba – hadden we Uria moeten aanraden om zijn vrouw hierom te verstoten, bijv. wanneer ze bekend had dat ze vrijwillig op Davids aanzoek tijdens de gesprekken in het paleis was ingegaan?, – dat dit ‘kwaad was in de ogen van de HEER’. Maar we zullen hier toch niet het woord ‘desastreus’ gebruiken. Ook de profeet Nathan komt niet met zo’n zwaar/naar woord aanzetten. Dat werkt als ‘self-fulfilling prophecy’ en heeft op daders en slachtoffers beslist geen heilzame werking. En het is al helemaal niet waar voor Gods kinderen. Die mogen zelfs weten en horen van ‘hun Pastor/pastor’ dat God zo machtig is dat Hij zelfs ook het kwaad hen ten beste keren kan en zal! We zien dat niet alleen in het leven van Jozef (zoon van Jakob) maar ook duidelijk geïllustreerd in het leven van David en Batseba en het leven van de uit hun relatie voortgekomen nakomeling Salomo, die een tempel voor God mocht bouwen.
Maar ook voor ons is die geschiedenis van het overspel van David – de man naar Gods hart! – met Batseba gevolgd door de georganiseerde moord op Uria (en als gevolg ook een aantal medestrijders!) nog tot zegen. Want die geschiedenis zal ons allen (!) allereerst heel ootmoedig en nederig van hart maken en daarnaast ook heel dankbaar en blij: wat een genadig en barmhartig God hebben wij! Zie Exodus 34 de verzen 6-8 en de uitroep van de apostel Johannes aan het begin van zijn evangelie de verzen 16-18.
* Woord ‘desastreus’ wordt gebruikt in de inleiding van het artikel, maar ook de woorden ‘destructief’ en ‘verwoestend’ zijn hier beter niet te gebruiken!

(Wordt vervolgd!)

Zie ook: ‘Artikel dr. M. Klaassen geen ‘herderlijk schrijven’… (II), (III) en (IV)

Bron citaat: Protestants Nederland (jrg 86/24/juli 2022) – ‘Huwelijk een verbond, geen contract’ – door dr. Maarten Klaassen (1)

(1) Dr. M. Klaassen is werkzaam voor de stichting Bijbels beraad M/V. Zijn artikel is ook hier te lezen: https://www.bijbelsberaadmv.nl/2022/07/14/huwelijk-een-verbond-geen-contract/

Uit Zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, Die Zelf God is, Die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.’ (Uit Johannes 1 de verzen 16-18)

Bron afbeelding: SlideToDoc-com

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s