Artikel dr. M. Klaassen geen ‘herderlijk schrijven’… (III)

Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief; want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus de gemeente, omdat wij leden zijn van Zijn lichaam.‘ (Uit Efeziërs 5 uit de verzen 28-29)

Niemand haat ooit zijn eigen vlees!

‘Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet. Zo zijn [ook] de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief; want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus de gemeente, omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Daarom zal een man [zijn] vader en [zijn] moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en [op] de gemeente. Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zó liefhebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. (Uit Efeziërs 5 de verzen 22-33)

Opgemerkt 1: Waarom is er geen gebod ‘Heb uzelf lief’? Om dezelfde reden waarom er geen gebod is ‘Gij zult niet echtbreken’, terwijl er wel een gebod is ‘Gij zult geen overspel plegen’. Want in het huwelijk zijn man en vrouw één lichaam geworden en je bent dodelijk ziek wanneer je je eigen lichaam haat en verbreekt!

Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij (1), is heilig!‘ (Uit 1 Korintiërs 3 de verzen 16-17)
(1) Paulus spreekt hier ook met het oog op de gemeente, maar ook met het oog op ieder persoonlijk en op de gehuwden in de gemeente.

Opgemerkt 2: Met overspel schendt je die tempel – van jezelf en van de ander – maar met echtbreken doe je dat zelfs nog veel meer!

Geciteerd: “Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen” (Hebreeën 13 : 4). Echtscheiding wegens overspel is toegelaten. (2)
“De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige Geest. 19 Daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden” (Matteüs 1:18, 19). Jozef wordt ‘haar man’ genoemd omdat een ondertrouw even bindend was als een huwelijk bij ons. Dit bewijst (? AJ) dat een man zijn vrouw wegens ontucht mocht verstoten. (3)
(2) Valt dat uit deze tekst uit Hebreeën vast te stellen? Echtbrekers worden blijkbaar ook geoordeeld…
(3) Zie Opgemerkt 3.

Opgemerkt 3: Wanneer een ondertrouw toentertijd even bindend was als een huwelijk, dan had een rechtschapen man als Jozef Maria toch een scheidbrief hebben moeten geven? Of kon dat bij een ondertrouwd stel wel zonder? We kunnen dit bijzondere gebeuren beslist niet als voorbeeld nemen en stellen dat Jozef nu het recht had om Maria – vanwege ondersteld overspel – te verlaten (verstoten). Hij liep daarmee zelfs het gevaar dat Maria hem verantwoordelijk zou stellen voor het bij haar verwekte kind en dan moest hij alsnog zien te bewijzen dat hij de vader niet kon zijn. Dan zou dat in stilte afscheid nemen van haar zelfs nog tegen hem kunnen getuigen. Dat in stilte willen en kunnen scheiden bij ondertrouw geeft m.i. juist reden om aan te nemen dat ondertrouwd toch niet helemaal gelijk gesteld werd aan het (Joodse/Bijbelse) officiële huwelijk.

(Wordt vervolgd!)

Zie ook: Artikel dr. M. Klaasen geen ‘herderlijk schrijven’… (I), (II) en (IV)

Bron citaat: Bijbels Trefwoorden Register (Echtscheiding/overspel)

N.a.v. ‘Huwelijk een verbond, geen contract’ – door dr. Maarten Klaassen (1)
(1) Dr. M. Klaassen is werkzaam voor de stichting Bijbels beraad M/V. Zijn artikel is hier te lezen: https://www.bijbelsberaadmv.nl/2022/07/14/huwelijk-een-verbond-geen-contract/

Bron afbeelding: Berea Project

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s