Psalm 90 – Het ‘onze Vader’ van Mozes… (IV)


Laat Uw werk aan Uw dienaren gezien worden, Uw ​glorie​ over hun ​kinderen.
(Psalm 90 : 16)

(…) Mozes bidt om een werk in de toekomst, namelijk dat hij en zijn nakomelingen de liefde van God mogen ervaren. En bestaat die niet in de komst van de Messias en Zijn betaling voor onze zonden? Het voldoen van onze schuld door de Messias is de bron van de zaligheid die de mensen vóór en na Mozes hebben ontvangen.

Bron van eeuwig heil

Luister eens naar de godzalige dichter van Psalm 130: ‘Ik verwacht de HEERE; mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen; de wachters op de morgen. Israël hope op de HEERE, want bij de HEERE is goedertierenheid, en bij Hem is veel verlossing’ (vers 5-7). Dit is een gebed voor Israël in de tijd dat Mozes al lang overleden is, een gebed om lichamelijk, geestelijk en eeuwig heil. Wordt Israël niet opgeroepen om te letten op de bron van haar zaligheid?

Mozes had Israël geleid, de dienst van de tabernakel was ingesteld, en zijn levenseinde kon verwacht worden. Wat was het dan gepast dat hij zijn geloof in de komende Messias ook in een geschrift naliet! Al de woorden van de tekst krijgen dan de volle nadruk. De menswording van de Messias en de daarmee samenhangende verlossing vormen immers ook één werk. Christus spreekt over Zijn werk: ‘Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen’ (Johannes 17:4).

Het is een uitnemend werk dat in de vorige eeuwen niet is verkondigd aan de heidenen. Het is een goddelijk werk dat alleen door een goddelijke Persoon verricht kan worden. ‘En zijn Heerlijke zal uit hem zijn, en zijn Heerser uit het midden van hem voortkomen; en Ik zal hem doen naderen, en hij zal tot Mij naderen; want wie is hij, die met zijn hart borg worde, om tot Mij te genaken? spreekt de HEERE ’ (Jeremia 30:21).

Dit werk werd in het paradijs al beloofd en Mozes wist er ook van. Deze gezaghebbende profeet heeft ervan gesproken en de door hem afgekondigde wetten waren de afbeeldingen ervan.

Het moet u niet vreemd voorkomen dat hij ook in dit gebed als profeet optreedt (vers 1). Het is Uw werk, o Messias, dat U in de eeuwigheid op U genomen hebt en het beloofd hebt aan de voorvaderen, en wij mogen het weten uit Uw beloften. Het werk van U staat tegenover het werk van de satan, die altijd bezig is ons te verleiden om goddeloze werken te doen. Het is een machtig werk dat de almachtige God Zelf heeft uitgevoerd door Zichzelf op te offeren.

Hierdoor zijn Gods heerlįjke eigenschappen aan het licht gebracht, zoals Zijn oneindige kracht, Zijn ondoorgrondelijke wijsheid, Zijn vlekkeloze wijsheid, Zijn weergaloze barmhartigheid en Zijn onkreukbare rechtvaardigheid. Dit werk zal ook de meest heerlijke gevolgen hebben.

Nadat Christus in Zijn vernedering de verzoening tot stand gebracht heeft, is Hij met eer en heerlijkheid gekroond. Zijn rust zal heerlijk zijn en Hij zal de Geest van Zijn heerlijkheid op alle vlees uitstorten. Alle mensen voor wie dit werk is gedaan, zullen Hem hiervoor alle eer en lof toebrengen.

Het wordt al in Psalm 72 gezegd:Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden; en zij zullen in hem gezegend worden; alle heidenen zullen hem welgelukzalig roemen’ (vers 17).

Het is daarom alleen Zijn Naam, die zij de lof zullen toebrengen. ‘Maar in de HEERE zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen, het ganse zaad van Israël’ (Jesaja 45 : 25). Dit werk zal erop uitlopen dat zij die verlost zijn, niet in de zonde zullen blijven, maar tot eer van God zullen leven. De Heere zal hun God zijn, en Hij zal Zijn heerlijkheid op hen leggen.

(Wordt vervolgd!)

Lees Psalm 90 (NBV)

Zie ook ‘Psalm 90 – Het ‘onze Vader’ van Mozes… (I)‘,  (II) en (III)

Bron tekst:Bid om Gods lieflijkheid over ons‘ preek van Jacobus de Groot (1696-1750) – Reveil-serie No. 560, december 2019 (www.reveilserie.nl)

Bron afbeelding:  SlidePlayer

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Israël, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s