Waarom Luther nog aan het Woord laten… (III)

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie* tot aan de voltooiing van deze wereld.‘ (Matteüs 28 : 19-20)

* Lees dit als: Ik zal dit door de heilige Geest gewerkte en opgestelde getuigenis (oor- en ooggetuigenverslag van de discipelen/apostelen!) Mijn werk laten doen en zegenen tot aan de voltooiing der wereld.

Tucht: het Woord moet het doen!

[Over de sleutels, 1530]

Geciteerd: Blijf bij de woorden van Christus en laat uw eigen gedachten varen, en wees zeker dat God geen andere manier wil hebben om de zonden te vergeven dan door de prediking van Zijn Woord, dat Woord heeft Hij aan ons bevolen (vgl. o.a. Markus 16 : 15-16).

Wanneer u de vergeving niet in het Woord zoekt, waarin God haar heeft gelegd, dan zult u tevergeefs naar de hemel staren voor genade, of – zoals sommigen zeggen – naar de ‘innerlijke vergeving’ zoeken. Dan spreekt u zoals de geestdrijvers en de paapse geesten, die hoewel zij het Woord horen en de sleutels hebben, de vergeving missen: ‘Er moet nog wat anders komen dan het Woord en de sleutels, de Geest, de Geest, de Geest moet het doen [en het aan ons bekendmaken].’

Hoort u goed wat ik zeg? Wij zeggen nu niet wie de vergeving krijgt en wie zij niet krijgt, dat is een ander verhaal, maar wij zeggen hoe en waardoor men de vergeving krijgt. Wij weten ook wel dat niet allen de vergeving krijgen die het Woord horen, maar dit weten wij evenwel ook: dat wie vergeving zal krijgen, die kan en moet deze vergeving nergens anders krijgen dan door en in het Woord. Wij moeten het Woord niet verachten of voor vruchteloos houden omwille van de verkeerde mensen die deze vergeving in het Woord niet aannemen.

Het is niet de schuld van het Woord, maar van hun ongeloof. Paulus vraagt: ‘Zou nu hun ongeloof Gods Woord tenietdoen of vruchteloos maken?’ (vgl. Romeinen 3 : 3). Krijgen zíj het niet, dan krijgen anderen het wel. Want dit staat vast: dat God de zonde wil vergeven, Zijn genade en Geest geven, door Zijn uitwendige mondelinge Woord, het Woord der prediking dat Hij aan ons heeft bevolen.

Nu mag niemand een andere weg of manier zoeken, of hij is voor eeuwig verloren. Want Christus liegt niet als Hij zegt: ‘Wat de apostelen binden of ontbinden, zal gebonden of ontbonden zijn’ (vgl. Mattheüs 18 : 18). De apostelen zijn mensen en spreken mondeling, of anders gezegd: zij binden en ontbinden nog door de mondelinge prediking. (1) Dat betekent gebonden of ontbonden zijn in de hemel. Houd u daaraan!

Maarten Luther: Von den Schlüsseln, 1530, vgl. WA 30.2,455,37 – 456,24

(1) Het is het Woord van God Zelf, zoals dat de gemeente(n) van Jezus Christus door de verkondiging van de apostelen geschonken is dat overal waar het gepredikt wordt mensen harten binden of ontbinden zal. De doorgaande zuivere bediening van Gods Woord en ook van de Sacramenten, dat zijn de middelen van opvoeding, genezing en tucht in de gemeente. En die bediening vindt niet alleen plaats in de samenkomsten van de gemeenten maar overal waar ‘oudsten’ en/of gemeenteleden elkaar wijzen op en ‘houden aan’ het onderwijs van Gods Woord of waar het Evangelie verkondigd wordt aan ‘de wereld’ buiten de gemeente.

Bron citaat:  Mijn enige troost – 365 dagen met de Heildelbergse Catechismus – Samengesteld en vertaald door H.C. van Woerden – Den Hertog Uitgeverij.

Zie ook:  Waarom Luther nog aan het Woord laten…(I), (II)

Bron afbeelding:  King James Bible

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s