Wedergeboorte en navolging… (V, slot)

(…) En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders.
(Uit Lukas 15 : 5)

Het lijden moet gedragen worden, opdat het voorbijgaat. Óf de wereld moet het dragen en eraan te gronde gaan, óf het valt op Christus en wordt in Hem overwonnen. Zo lijdt Christus plaatsvervangend voor de wereld. Alleen zijn lijden is verlossend lijden.

Maar ook de gemeente weet nu, dat het lijden van de wereld een drager zoekt. Zo valt in de navolging van Christus het lijden op haar, en zij draagt het, doordat ze zelf door Christus wordt gedragen. Plaatsvervangend staat de gemeente van Jezus Christus voor de wereld tegenover God, terwijl ze navolgt onder het kruis.

God is een God van dragen. De Zoon van God droeg ons vlees. Hij droeg daarom het kruis, Hij droeg al onze zonden en bracht verzoening door zijn dragen. Zo is ook de volgeling tot dragen geroepen. In het dragen bestaat het christen-zijn. Zoals Christus in het dragen de gemeenschap met de Vader bewaart, zo is het dragen van de volgeling gemeenschap met Christus.

De mens kan de hem opgelegde last ook afschudden. Maar hij wordt daarmee niet van de last bevrijd, maar draagt nu een veel zwaarder, een veel ondraaglijker last. Hij draagt het zelfgekozen juk van zijn eigen ik.

Jezus heeft allen die met velerlei lijden en lasten beladen zijn, geroepen hun juk af te werpen en zijn juk op zich te nemen, dat zacht, en zijn last die licht is. Zijn juk en zijn last is het kruis.

Onder dit kruis te gaan, betekent niet ellende en vertwijfeling, maar verkwikking en rust voor de zielen, het is hoogste vreugde. Hier gaan we niet meer onder zelfgemaakte wetten en lasten, maar onder het juk van Hem die ons kent en die zelf meegaat onder het juk.

Onder zijn juk zijn we zeker van zijn nabijheid en gemeenschap.
De volgeling vindt Hem zelf, wanneer hij zijn kruis opneemt.

Bron tekst: Bonhoeffer Brevier – “Navolging en kruis” – “Geroepen tot dragen” – (1 maart) – ©1968 Ten Have b.v. Baarn, Vijfde druk 1978

Zie ook:
– Wedergeboorte en navolging… (I)
Wedergeboorte en navolging… (II)
– Wedergeboorte en navolging…(III)
Wedergeboorte en navolging…(IV)

(…) 25 In die tijd zei ​Jezus​ ook: ‘Ik loof u, Vader, ​Heer​ van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen (kinderkens, NBG) hebt onthuld.
(…) 28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29 neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht. (Uit Matteüs 11)

Bron tekst:  Rooted Families

Matteüs 11 28-30 - Rest - Rooted Families

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s