Wedergeboorte en navolging… (III)

Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf
en neme zijn kruis op en volge Mij.
(Uit Marcus 8 : 34)

Kruis – einde van een gelukkig leven!

Doop is onze roeping en tevens dood én leven (1)

Opdat echter niemand zou menen, dat hij zich zelf een of ander kruis zou moeten zoeken, of dat hij willekeurig een lijden moet opzoeken, zegt Jezus, dat voor ieder zijn kruis reeds klaar ligt, hem door God beschikt en toegemeten. Hij moet de hem bepaalde maat van lijden en verworpen-zijn dragen. Dat is voor ieder een andere maat. De ene keurt God groot lijden waardig, Hij schenkt hem de genade van het martelaarschap (a); de ander laat Hij niet boven zijn kracht verzocht worden. Toch is het één en het zelfde kruis.

Ieder christen wordt zijn kruis opgelegd. Het eerste Christus-lijden dat ieder moet ervaren, is de oproep die ons wegroept uit de bindingen van deze wereld. Het is het sterven van de oude mens in de ontmoeting met Jezus Christus. Wie de weg van de navolging inslaat, geeft zich in de dood van Jezus, hij legt zijn leven in het sterven, dat is van meet af aan zo; het kruis is niet het einde van een vroom en gelukkig leven, maar het staat aan het begin van de gemeenschap met Jezus Christus.

Elke oproep van Christus leidt naar de dood. Of wij met de eerste discipelen huis en beroep moeten verlaten om Hem te volgen, of dat wij met Luther uit het klooster een wereldlijk beroep opnemen, in beide wacht de éne dood op ons, de dood aan Jezus Christus, het afsterven van onze oude mens aan de roep van Jezus.

Omdat de oproep van Jezus tot de rijke jongeling hem de dood brengt, omdat hij slechts als een, wiens eigen willen afgestorven is, kan volgen, omdat elk gebod van Jezus ons beveelt te sterven met al onze wensen en begeerten en omdat we onze eigen dood niet kunnen willen, daarom moet Jezus Christus in zijn woord onze dood en ons leven zijn.

De oproep tot de navolging van Jezus, de doop in de naam van Jezus Christus (1), is dood en leven. De oproep van Christus, de doop, stelt de christen in de dagelijkse strijd tegen zonde en duivel. Zo brengt elke dag met zijn aanvechtingen door vlees en wereld nieuw lijden van Jezus Christus over de discipel. De wonden die hier geslagen worden, en de littekenen die een christen uit deze strijd overhoudt, zijn levende tekenen van de kruisgemeenschap met Jezus.

(Wordt vervolgd…)

(a) (…) 22 Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de ​Mensenzoon​ haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen. 23 Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap, want jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. Vergeet niet dat hun voorouders de profeten op dezelfde wijze hebben behandeld.
24 Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad. 25 Wee jullie die nu verzadigd zijn, want je zult hongeren. Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen. 26 Wee jullie wanneer alle mensen lovend over je spreken, want hun voorouders hebben de valse profeten op dezelfde wijze behandeld. (Uit Lukas 6)

(1) Opgemerkt AJ: Net zo waarachtig en krachtig als de roepstem waarmee Jezus zijn discipelen riep is de roepstem van Jezus hoorbaar en zichtbaar aanwezig in onze doop. Die roepstem en roeping moeten wij niet verwarren met de latere opdracht van Jezus aan zijn discipelen om als Zijn apostelen getuigen te zijn van Hem. Zij gaven een uniek getuigenis dat heel de toenmalige wereld is doorgegaan en dat ook nu nog doorgaat in en naar alle volken. Onze levens mogen er getuigenis van afleggen dat wij het getuigenis van de apostelen geloven en dat niet alleen op en om de woorden van hun getuigenis, maar omdat de Heilige Geest mee getuigenis geeft in ons hart en ons overtuigd van de Waarheid.

Bron tekst: Bonhoeffer Brevier – “Kruis is lijden met Christus” – “Kruis – einde van een gelukkig leven” (28 februari) – ©1968 Ten Have b.v. Baarn, Vijfde druk 1978

Zie ook:
–  Wedergeboorte en navolging… (I)
–  Wedergeboorte en navolging… (II)

Bron afbeelding:  DailyVerses.net

Lukas 6 27-28 - But to you who listen - DailyVersesnet

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Israël, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s