Wedergeboorte en navolging… (I)

(…) En Hij riep de schare, met zijn discipelen, tot Zich en zei tegen hen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verliezen zal om Mijnentwil en omwille van het Evangelie, die zal het behouden. (Marcus 8 : 34-35)

De navolging als gebonden zijn aan de persoon van Jezus Christus plaatst de volgeling onder de wet van Christus, dat wil zeggen onder het kruis.

De mededeling aan zijn discipelen van deze onvervreemdbare waarheid begint er nu merkwaardigerwijs mee, dat Jezus zijn discipelen nog eenmaal geheel vrijlaat. ‘Indien iemand Mij volgen wil‘ zegt Jezus. Het is geen vanzelfsprekendheid, zelfs niet onder de discipelen.

Niemand kan toch gedwongen worden, het kan zelfs niet van wie dan ook verwacht worden, veeleer: ‘wanneer iemand‘, ondanks alle andere aanbiedingen die tot hem komen, wil volgen. Nog eenmaal komt alles neer op de beslissing; midden in de navolging waarin de discipelen staan, wordt nog eenmaal alles afgebroken, alles opengelaten, niets verwacht, niets gedwongen.

Zo beslissend is dat wat nu gezegd moet worden. Dus nog eenmaal, voordat de wet van de navolging wordt verkondigd, moeten zelfs de discipelen zich in de vrijheid laten stellen ‘Wanneer iemand mij wil volgen, die verloochene zich zelf.‘ Zoals Petrus bij de verloochening van Christus zei: ‘Ik ken die mens niet‘ zo moet de volgeling nu tot zich zelf spreken.

Zelfverloochening kan nooit opgaan in een nog zo grote veelheid van afzonderlijke daden van zelfkwelling of ascetische oefeningen; het betekent geen zelfmoord, omdat ook hier nog de eigen wil van de mens zich kan handhaven. Zelfverloochening betekent alleen Christus kennen; niet meer zich zelf, alleen nog Hem zien, die voorgaat en niet meer de weg die ons te zwaar is. Zelf-verloochening zegt wederom alleen: Hij gaat vooraan, houd u aan Hem vast.

(Wordt vervolgd…)

Zie ook:
– Wedergeboorte en navolging… (II)
Wedergeboorte en navolging… (III)

Bron tekst: Bonhoeffer Brevier – “Navolging en kruis” – “Vrij om na te volgen” (26 februari) – ©1968 Ten Have b.v. Baarn, Vijfde druk 1978

Bron afbeelding:  pastorpoppieblog

Markus 8 32-34 - take up his cross - pastorpoppieblog

 

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Israël, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s