Gezond verstand voldoende om evolutie af te wijzen… (I)

Het kunnen en durven afwijzen van “de evolutie”  vraagt beslist niet meer dan gezond verstand en de wil en denkkracht om wat  “Einsteiniaanse gedachte-experimenten” uit te voeren op basis van  redelijke “biologische feitenkennis”  en waar het de geologie betreft kennis van de (wereldwijde) ligging en condities van de aardlagen, waarvan heel wat tjokvol met fossielen in bijzondere conditie…

Het gaat er om dat we ons een evolutionaire ontwikkelingsweg dienen voor te stellen (in te denken) voor het ontstaan van het samenstelsel en de samenwerking van nieuwe organen en eigenschappen in en van organismen, die dan dat betreffende organisme in staat moeten stellen om daarmee te overleven in het eigen leefmilieu en die daarmee ook al voordeel moeten zien te behalen op “achterblijvende” soortgenoten, zelfs ook al wanneer deze organen (eigenschappen) bij het “voorsprong organisme” nog niet ten volle “uitontwikkeld” zijn.

Wanneer men zich dat gaat voorstellen en indenken dan is het redelijk eenvoudig om tot de ontdekking en de conclusie te komen dat zo’n weg er niet is voor de vele bijzondere en complexe biologische verschijningsvormen in “lichaamsbouw” en het bijbehorende bijzondere gedrag van talloze organismen. Zolang in een organisme bouw en gedrag  in hun samenhang en samenwerking zich niet volledig hebben “uitontwikkeld” ten bate van hun voortbestaan in het specifieke of nieuw te veroveren leefmilieu, is het (voort)bestaan en de verdere ontwikkeling daarvan zinloos/effectloos en valt er ook geen natuurlijke selectie op uit te voeren.

Biologie
Laten we eens als voorbeeld nemen de wielweb-spinnen. Zelfs de evolutionaire ontwikkelingsweg vanuit een spinnensoort die al een eenvoudig dradenspinsel produceert naar de soort van de wielwebspinnen blijkt uitgesloten.

Voor het maken van een wielweb dient een spin veel ruimtelijk inzicht te hebben en ook moet de spin op het juiste moment gebruik weten te maken van de juiste weer-condities m.n. voor het spannen van de hoofdraden waarbinnen het wielweb geweven gaat worden. Het spinsysteem (de spintepels die de chemische draad “spuiten”, waarna in aanraking met de buitenlucht een elastische draad zich vormt) en de chemische samenstelling moet ook afgestemd zijn op het bouwen van een wielweb. Heel het zenuwgestel (hersens, aansturing poten, spintepels) moet meewerken om zo’n wonderlijk mooi web te kunnen “spinnen”. Dan moet ook het vanggedrag daarop aangepast zijn en insecten dienen zo spoedig mogelijk buiten bedrijf gesteld en onschadelijk gemaakt kunnen worden, omdat ze anders te veel beschadiging van het web veroorzaken. Ook hier is er een bijzondere samenwerking tussen “hersenen” (“know how”) zenuwen en organen (poten die de draden mee helpen wikkelen) voor nodig. Ook dient de spin schade aan het web te kunnen ontdekken (“in te zien”) en te kunnen repareren. In bepaalde omstandigheden (veel beschadiging, mindere weer condities) eten spinnen hun web ook wel weer op en laten zodoende de voedingsstoffen daarvan niet verloren gaan. Dan moet natuurlijk ook het voortplantingsgedrag afgestemd zijn op het leven en elkaar ontmoeten in en bij de wielwebben… Zolang niet al die eigenschappen bij een spin in alle onderdelen (hersenen, zenuwbanen, organen en orgaanstelsels) aanwezig zijn heeft het geen zin om te beginnen aan het ontwikkelen van eigenschappen voor het op latere/langere termijn kunnen bouwen van wielwebben. Het is hier beslist gewoon alles of niets. Met halve oplossingen  is een spinnensoort niet gebaat en er valt  geen enkel voordeel te behalen zolang niet daadwerkelijk het  wielwebspinnenleven in alle levensfases en onder alle condities  wordt ondersteund door het totaal van “eigenschappen” van de spinnensoort.

Het voorbeeld van de “onmogelijke ontwikkelingsweg” van de wielwebspin is natuurlijk maar één voorbeeld. Maar je kunt talloze andere organismen als voorbeeld nemen: denk bijvoorbeeld aan de “ontwikkelingsweg” van zo’n bijzonder organisme als de honingbij, die als soort ook nog eens een heel complexe vorm van samenleven en samenwerken kent…

Een ander voorbeeld uit de biologie dat kan duidelijk maken dat er geen enkele evolutionaire weg mogelijk is dat zijn o.a. de meer bijzondere eigenschappen van de mens, zoals we die vinden bij het muzikale of wiskundige genie, of het fotografische geheugen en ook voor de ontwikkeling van onze spreektaal valt geen evolutionaire weg te bedenken of aan te wijzen.

Geologie
Immanuel Velikovsky (1895-1979) een geleerde met een fenomenale kennis van zaken op tal van wetenschappelijke vakgebieden en een wetenschapper met “de denkkracht van een Einstein” (hij heeft trouwens in Einstein’s laatste levensjaren ook druk met deze wetenschapper gecorrespondeerd en gediscussieerd over zijn verworven kennis en inzichten), was er ten volle overtuigd dat hij met zijn boek “Aarde in beroering” zoveel “onloochenbaar geologisch bewijsmateriaal” had bijeengebracht, dat ieder met een (nog) gezond verstand (w.o. ook wetenschappers 😉 “dwingend” te overtuigen dat “de geologische kolom” alleen kan worden begrepen en verklaard uit diverse grote rampen waardoor de aarde in vroeger eeuwen is getroffen en waarvan de invloed zich deed gelden op wereldschaal. Catastrofen op wereldschaal geven de enige redelijke redelijke verklaring voor  de ligging en conditie van de aardlagen, ijslagen en grotten waarin enorme aantallen gefossiliseerde planten en dieren worden aangetroffen in vaak ongewoon goede conditie of juist in een staat (o.a. versplintering van hout en botten) en massaliteit die alleen uit “rampzalige” omstandigheden verklaard kan worden.

Ieder die de de opvatting is toegedaan dat onze aardlagen zich wel in periodes van miljoenen jaren moeten hebben gevormd, kan en wil ik het lezen van dit boek van harte aanbevelen. Let wel, dit boek bevat geen speculatieve theorieën, maar geeft slechts verslag van wat andere onderzoekers (geologen, biologen) ontdekt en gezien en geconstateerd hebben tijden hun “veldonderzoek”.  Het boek is momenteel alleen antiquarisch verkrijgbaar!
Zie verder ook nog volgende blogs  met daarin ook een te downloaden PDF-bijlage om een nog wat betere indruk te krijgen van de wetenschapper Immanuel Velikovsky en zijn werk.

Bron afbeelding:  myscienceschool.org

Wielwebspin - myscienceschool.org

 

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Geschiedenis, Natuur, Wetenschap. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s