Over Gods reddende genade… (III, Slot)

Nochtans zal ik bestendig bij U zijn, Gij hebt mij bij de rechterhand gevat…’
(Uit Psalm 73 vers 23)

Geciteerd 1: Gods herstellende genade. Hij brengt de ziel weer terug naar Zijn eigen wonderbaarlijke liefde en onuitsprekelijke goedheid. We kunnen dit als volgt samenvatten: In het Christelijke leven is niets toevallig; niets gebeurt er zo maar zonder meer. Is er iets vertroostender en Heer-lijker dan te weten dat wij in Gods Vaderhand zijn? Hij beheerst alles. Hij is de almachtige God, de Heer van het heelal, Die alles verricht volgens Zijn raadsbesluit. Je bent voorwerp van Zijn liefde, dus kan je niets deren. ‘Zelfs de haren van je hoofd zijn allen geteld.’ Hij zal je niet laten gaan. Je kunt we diep in zonde vallen en heel ver afdwalen, maar Hij laat je niet ten onder gaan. Hij zal je behoeden voor een uiteindelijke val en je weer terugbrengen. ‘Hij verkwikt mijn ziel,‘ zegt de Psalmist. En nadat Hij verkwikt heeft, brengt Hij je in grazige weiden en aan zeer stille wateren. Hij zal zo met je handelen, dat je nauwelijks zult kunnen geloven, dat je ooit dacht en deed zoals je in het verleden gedaan hebt. Gods herstellende genade!

Geciteerd 2: We moeten leren op een andere manier te denken en te zien, namelijk dat het God is, Die alles heeft gedaan om je te redden. Jij hebt niet voor Christus beslist, Hij was het, Die Zijn hand op je legde en je – om een Paulinische term te gebruiken – ‘heeft gegrepen’. Daarom besliste jij. Ga eens verder dan je beslissing. Wat maakte dat je die nam? Ga terug naar het begin, naar Gods genade. Het is allemaal Gods genade en als dat niet zo was, dan zou je, hoewel je voor Christus besliste, al heel gauw weer tot een ander besluit gekomen zijn. Je zou weggevallen en helemaal verdwenen zijn. Maar je kunt niet aan Zijn genade ontvallen. Je kunt het met je verwarde verstand wel denken, maar in werkelijkheid kun je het niet. Gods reddende genade!

Geciteerd slot: Maar naderhand moeten we weerhouden worden en als we (nog weer) vallen, moeten we worden hersteld. Hij doet dit alles. Je moet je realiseren, dat het God is ‘die in je werkt‘. Dank God voor Zijn onuitsprekelijke genade – Zijn reddende, weerhoudende en wonderbaarlijk herstellende genade. ‘Nochtans zal ik bestendig bij U zijn.‘ Het is haast ongelooflijk, maar het is waar. ‘Ik zal bij U zijn.

Opgemerkt: Er is niet alleen een terugvallen in zonde maar er is ook een vallen en terugvallen in/door aanvechting en wanhoop, die je doet twijfelen aan Gods reddende genade. Niet omdat je weer in de greep van zonden geraakt bent, maar omdat je jezelf zo kunt tegenvallen, namelijk wanneer je ziet op wat je in de dagelijkse praktijk van het leven terechtbrengt van het goede dat je wilt doen, maar toch zo vaak niet in praktijk weet te brengen. En dan krijgt de boze de gelegenheid om je die zonde van (allerlei) nalatigheid, maar ook vroegere zonden – die eventueel ook oorzaak kunnen zijn van allerlei moeite die je ondervind – zo onder je aandacht te brengen, dat hij je daarmee in een wurggeep neemt. En de remedie is dan niet om je des te meer in te spannen om boven die nalatigheid uit te komen, maar de remedie is om de boze te weerstaan door hem voor te houden dat hij, ondanks alles wat hij tegen je in weet te brengen, geen enkel recht heeft om daarmee je geloofsvertrouwen (weer) onderuit te halen. En mij is gebleken dat hij niets (meer) heeft/weet in te brengen, wanneer je je tegen hem beroept op je doop! Want je doop is je niet bij toeval overkomen, maar wanneer je gedoopt bent geworden, dan mag je zeker weten dat God toen (al) Zijn hand op je heeft gelegd en daar kan niemand – dus zelfs je grootste aanklager/vijand niet! – wat tegen inbrengen. En dat eenvoudige geloof, waarbij je verwijst naar je doop, dat wordt je om Christus’ wil tot gerechtigheid gerekend.

Laat (daarom) de Heer jullie vreugde blijven; ik zeg het jullie nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen jullie kennen als vriendelijke mensen. De Heer komt spoedig. Wees in niets bezorgd, maar vraag God wat jullie nodig hebben en dank Hem – om Zijn reddende, weerhoudende en wonderbaarlijk herstellende genade! – in al jullie gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, jullie hart en gedachten in Christus Jezus bewaren (voor wanhoop*).’ (Uit Filippenzen 4 de verzen 4-5)
* Zie hierbij ook 2 Korintiërs 1 : 8-11.

Zie ook: ‘Gods reddende genade… (I)‘ en (II)

Bron citaten: ‘Geloofsbeproeving’ – van D. Martyn Lloyd-Jones (1899-1981)

‘k Zal dan gedurig bij U zijn,
in al mijn noden angst en pijn.
U al mijn liefde waardig schatten,
wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten!
Gij zult mij leiden door Uw raad,
o God, mijn heil, mijn Toeverlaat,
en mij, hiertoe door U bereid,
opnemen in Uw heerlijkheid.
(Uit Psalm 73 het 12e vers, OB, 1773)

Bron afbeelding: WOTD

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s