‘Synodale besluiten verwerpen is de Schrift verwerpen’…

Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone ongeletterde (beter: theologisch ongeschoolde) mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.’ (…) ‘Maar Petrus en Johannes zeiden: “Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt uzelf!” (Uit Handelingen 4 uit de verzen 13-22)

Geciteerd 1: Wanneer een synode bepaalt dat homoseksuele praxis zonde is, omdat de Schrift ons dat voorhoudt, en een kerkenraad vervolgens zulke besluiten naast zich neerlegt, zondigt men niet tegen een synode-­uitspraak, maar tegen het Woord van God.
Wanneer de Schrift onomwonden het ambtelijk functioneren van vrouwen in de gemeente verbiedt en een synode in lijn daarmee een besluit neemt, mogen individuele kerken niet zeggen dat dit slechts een synodale bepaling is, want in werkelijkheid is het een vertolking van het Woord van God.
Dus waar gaat het om? Onderwerping aan het gezag van Gods Woord. Want zulke synodale besluiten verwerpen, is de Schrift verwerpen.

Geciteerd 2: ‘Een concilie (lees hier nu: synode) kan zich weliswaar aanvankelijk vergissen, echter niet in het eindresultaat.’ (…) ‘De roomse kerk kan met betrekking tot geloof en zeden zowel door haar woord als ook door haar handelen een beslissing afdwingen. En daarin is geen onderscheid, behalve dat woorden daartoe beter geëigend zijn dan daden.’ (…) ‘Conclusie: zoals hij een ketter is die foutief denkt over de waarheid van de Schrift, zo is ook hij een ketter die foutief denkt over de leer en het handelen van de kerk, in zoverre die betrekking hebben op het geloof en de zede.’ (De pauselijke hoftheoloog en latere rechter in het proces tegen Luther, de dominicaan Silvester Mazzolini uit Prierio in zijn antwoord op de 95 stellingen).

Zie ook deze blog: ‘Bevrijd van het vervloekte zelfonderzoek…

Bron citaat 1: RD Opinie – ‘Zoeken wij eerst het Koninkrijk van God?’ – door ds. G.R. Procee (De auteur is emeritus predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken)
Bron citaat 2: ‘Maarten Luther – mens tussen God en duivel’ – Hoofdstuk VI – ‘De aangevochten reformator – De Schrift of de paus’ – door Heiko A. Oberman (1930-2001), verkreeg een doctoraat in de theologie in Utrecht (1957) en was hoogleraar kerkgeschiedenis in Tübingen en Tucson (Arizona, USA).

Maar de Schrift heeft alles in de macht van de zonde gelegd, zodat de belofte kon worden gegeven op grond van geloof in Jezus Christus, aan wie op Hem vertrouwen. Voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt; we leefden in gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden. Kortom, de wet hield ons onder toezicht totdat Christus kwam, opdat we rechtvaardig verklaard zouden worden op grond van geloof. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, want door dit geloof bent u allen kinderen van God, in Christus Jezus. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.‘ (Uit Galaten 3 de verzen 22-29)

Bron afbeelding: KJV Gods promises

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s