De transformatie van de gelovige… (I)

Jezus antwoordde en zei tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren, en Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken.‘ (Uit Johannes 14 vers 23)

Geciteerd: Er zijn twee zaken die christenen van God ontvangen, zoals Paulus ze ook afzonderlijk noemt ‘genade en gave’ (vgl. Romeinen 5 vers 15)
Genade vergeeft de zonde, schept troost en vrede in het geweten en zet de mensen over in het ‘Rijk van Gods genade en waarheid’, zoals het Genaderijk genoemd wordt in de Psalm: ‘Zijn genade en waarheid regeren machtig over ons tot in eeuwigheid‘ (vgl. Psalm 117)
De gave echter, of het geschenk, is dat de heilige Geest in de mens nieuwe gedachten, een nieuwe zin, troost, kracht, ja een volkomen nieuw hart en een nieuw leven geeft. Dat bedoelt Hij nu in de tekst, waar Hij zegt: ‘Wij zullen woning bij hem maken.’
Dit moet volgen op de genade en de liefde van God, dat het hart van de mens nu een troon en een stoel van de hoge majesteit wordt, hoger en beter dan de hemel en aarde, zoals Paulus zegt: ‘De tempel Gods is heilig, die u bent‘ (vgl. 1 Korintiërs 3 vers 17). En: ‘U bent de tempel van de levende God, zoals God zegt: Ik zal in hen wonen en in hen wandelen‘ (vgl. 2 Korintiërs 6 vers 16).

Opgemerkt: We lezen (m.n.) in de brieven aan de gemeente in Korinthe hoeveel tijd en moeite de apostelen wilden nemen om de mensen die tot geloof gekomen waren te onderwijzen om het transformerende werk van God in de mens niet in de weg te staan of zelfs uit te blussen. Steeds weer goed en eerbiedig luisteren naar het onderwijs van heel Gods Woord is daarbij onontbeerlijk.

Leestips: 1 Korintiërs 3 : 10-23 en/of 2 Korintiërs 6 : 14-18 en 7 : 1-4.

Zie ook: De transformatie van de gelovige… (II) en (III)

Bron citaat: ‘Vrees niet, geloof alleen – dagboek over het geloof’ – 7 augustus – samengesteld en vertaald door H.C. van Woerdn, sr. – Den Hertog B.V. (Houten)

‘Looft de Here, alle volken, prijst Hem alle gij natiën,
want zijn goedertierenheid is machtig over ons
en des HEREN trouw is tot in eeuwigheid.’
(Psalm 117)

Bron afbeelding: This’n That

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s